Framåt tillsammans

Jag vill veta vad du tycker Läs mer om Kenneth Nilsson

Ytterligare insatser för ökad trygghet

Fler fältassistenter, ökade öppettider på fritidsgårdar, upprustning av utemiljöer och en utredning kring hur kommunen ska jobba med uppsökande verksamhet riktad mot personer med missbruksproblem är några av de insatser som prioriterats av kommunledningen i årets budget.  Nu vidtas ytterligare åtgärder i syfte att öka tryggheten i hela kommunen. Flera av dem görs i samverkan…

Läs mer

Storsatsning på friluftsliv i Örebro kommun

Fritidsnämnden har beslutat om att förstärka och utveckla friluftsarbetet i Örebro kommun. Det är en unik satsning som gör att förvaltningen kan arbeta mer strategiskt för att fler ska komma ut i naturen.

Örebro kommuns förbättrade skatteprognos innebär en unik satsning på friluftslivet. Förvaltningen får nu möjlighet att förstärka upp sitt friluftsarbete med en ny tjänst som ska jobba strategiskt med att utveckla kommunens friluftsliv och på så sätt också förbättra samverkan mellan naturvård, social välfärd, turism, skola och friluftsliv. – Naturen ska vara tillgänglig för alla och…

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar om ökat anslag till OpenART

Idag fattar kommunstyrelsen beslut om ökad satsning på OpenART. Satsningen innebär att det tidigare anslaget ökar med 2 miljoner kronor årligen och ska bidra till att säkerställa OpenART: s höga kvalitet.

OpenART har sedan starten 2008 etablerat sig som den största offent­liga konst­bi­en­nalen i Skan­di­na­vien med konst­närer från hela världen. Inom biennalen ryms OpenART Kids, OpenART Academy, guidade visningar och speci­ella natt­liga visningar, samt särskilda somma­re­ve­ne­mang. Under OpenART, som genomförs vart annat år, är nästan alla akti­vi­teter kost­nads­fria. – Att flytta ut konsten till där människor…

Läs mer
facebook Twitter Email