Framåt tillsammans

Jag vill veta vad du tycker Läs mer om Kenneth Nilsson

Ny konstgräsplan i Latorp

Latorps IF kommer anlägga en konstgräsplan vid Björkvallen i Latorp. Föreningen befinner sig just nu i en uppåtgående trend och vill därför erbjuda en meningsfull, rolig och hälsosam sysselsättning för personer i Latorp, Tysslinge och Vintrosa.

Under de senaste två åren har Latorps IF planerat för att eventuellt kunna anlägga en konstgräsplan på Björkvallen. Under det sista året har planerna blivit klara och föreningen har jobbat med att lösa finansieringen. De har ansökt om en miljon kronor från Fritidsnämnden. – Latorp IF aktiverar idag 150 ungdomar och hoppas kunna utöka det…

Läs mer

Örebro kommun antar ett nytt kulturpolitiskt program

Kommunfullmäktige förväntas anta ett nytt kulturpolitiskt program under dagens sammanträdande. Det kulturpolitiska programmet vill skapa förutsättningar för att öka människors kreativitet, erbjuda kulturella mötesplatser och ge förutsättningar för en väl fungerande kulturpolitik.

Kommunfullmäktige fattar idag beslut om ett nytt kulturpolitiskt program för Örebro kommun som lyfter fram kulturens roll för demokrati, hållbar tillväxt, lärande och digitalisering. Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. –…

Läs mer

52 miljoner till Örebros skolor

Skolverket har beslutat att fördela närmare 52,7 miljoner kronor till Örebros skolor. Pengarna kommer från den socialdemokratiskt ledda regeringen. Medlen ska användas till insatser som stärker likvärdigheten och ökar jämlikheten mellan skolorna. Det innehåller även en satsning särskilt riktad mot lågstadiet och fritidshemmen. Enligt svensk lag har alla elever rätt till en likvärdig utbildning, oberoende…

Läs mer
facebook Twitter Email