Framåt tillsammans Örebro!

Socialdemokraterna i Örebro söker ombudsman

24 juni 2019 Vill du vara med och utveckla vår verksamhet? Vi söker en ombudsman som vill vara med och utveckla och stärka socialdemokratin i Örebro och som kan leda vårt utvecklingsarbete. Vi är vana att ligga i framkant när det gäller såväl kampanjarbete som dialogarbete och medlemsutveckling. En position vi vill behålla. Med vår…

Läs mer

Bevakningskameror sätts upp på Järntorget

För att öka tryggheten i Örebro city kommer bevakningskameror sättas upp kring Järntorget och Henry Allards park. Örebro kommun samverkar med polisen som sätter upp kamerorna.

– Örebro kommun ser positivt på dialogen och samverkan med polisen och det gemensamma trygghetsskapande arbetet runt Järntorget. Nu kommer kameror på plats vilket kommer öka tryggheten, men fler insatser behöver göras och jag ser fram emot det fortsatta samtalet med bland annat polisen kring detta, säger John Johansson (S) kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsens…

Läs mer

Ett steg närmare naturreservatet Björkön

Programnämnd Samhällsbyggnad har beslutat att anta den skötselplan som möjliggör bildandet av naturreservat Björkön. En viktig pusselbit i Örebro kommuns strategiska arbete med att värna och utveckla värdefulla natur- och rekreationsområde i kommunen.

– I och med det här beslutet tillskapar vi ett nytt naturreservat i Örebro. Att som en stark tillväxtkommun tillskapa så mycket nya skyddade naturområden tror jag är unikt. Samtidigt utvecklar vi ännu ett besöksmål i Hjälmaren och öppnar upp för både rekreation, friluftsliv och turism, säger Ullis Sandberg kommunalråd och ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad…

Läs mer
facebook Twitter Email