Fortsätt framåt Örebro

Jag vill veta vad du tycker Läs mer om Kenneth Nilsson

Örebro kommun antar Strategi med fokus på förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak

Idag antar Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt, Strategi med fokus på förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Målet för Örebro kommun är att minska konsumtionen av alla droger och därmed också dess medicinska och sociala skadeverkningar. Ingen användning av droger bland barn och ungdomar under 18 år ska accepteras. För vuxna är målet att minska allt tobaksbruk och bruk av alkohol. För narkotika och dopning gäller nolltolerans och målet är ett narkotikafritt Örebro.

– Barnperspektivet är avgörande när vi arbetar med dessa frågor. Det är barnen som far allra mest illa och i strategin är därför stödet till barn särskilt prioriterat. Kommunens hållning för narkotika och dopning är nolltolerans och målet är ett narkotikafritt Örebro. Strategin kommer vara en viktig del i kommunens hälsofrämjande och förebyggande arbete, säger…

Läs mer

Örebro kommun satsar på föreningslivet

Idag beslutar Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt att öka stödet till Föreningarnas hus med 100 000 kronor. Det innebär att stödet för 2018 totalt uppgår till 2.4 miljoner kronor.

Föreningarnas hus drivs av Örebro föreningsråd som är en paraplyorganisation med cirka 180 medlemsföreningar. Mottot för verksamheten är att bygga broar mellan föreningar och enligt stadgarna ska de främja utvecklingen av det lokala föreningslivet i Örebro kommun, verka för att goda förutsättningar för föreningslivet skapas, väcka debatt samt påverka samhällsutvecklingen. – Civilsamhället är en avgörande…

Läs mer

Rådström Baastad föreslås toppa riksdagslistan

Ikväll beslutade Socialdemokraterna i Örebro kommun att nominera Lena Rådström Baastad som toppkandidat till riksdagen inför valet nästa år. Listorna för både riksdag och region fastställs när partidistriktet samlas till förtroenderåd den 26 november.

Ikväll beslutade Socialdemokraterna i Örebro kommun att nominera Lena Rådström Baastad som toppkandidat till riksdagen inför valet nästa år. Listorna för både riksdag och region fastställs när partidistriktet samlas till förtroenderåd den 26 november. – Vi är glada och väldigt stolta över att kunna nominera vår partisekreterare Lena Rådström Baastad som Örebros toppkandidat när förtroenderådet…

Läs mer
facebook Twitter Email