Framåt tillsammans Örebro!

Läs mer om vår politik i valet Läs mer om våra kandidater Engagera dig i valet

Socialdemokraterna till val på att göra skollokalerna i Örebro till Sveriges bästa

Socialdemokraterna går till val på att fortsätta att rusta och renovera samt bygga ut förskolan och skolan. Målet är att till år 2025 göra skollokalerna i Örebro till Sveriges bäst anpassade, samt bygga förskolor och skolor i en sådan omfattning att storleken på barngrupper och klasser i de lägre årskurserna kan fortsätta att minska. –…

Läs mer

40 nya tjänster och 19,7 miljoner till ökad jämlikhet och likvärdighet i skolan

Skolverket har, genom den socialdemokratiskt ledda Regeringens satsningar, tidigare beslutat om att tilldela Örebro kommun 19,7 miljoner kronor i riktade statsbidrag. 12 miljoner av dessa är tänkta att gå till insatser som stärker likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskolan. Grundskolenämnden fattade igår torsdag beslut om att pengarna ska fördelas till skolor med elever i…

Läs mer

Socialdemokraterna i Örebro går till val på att bryta äldres ofrivilliga ensamhet

Socialdemokraterna i Örebro går till val på att göra vardagen bättre för äldre. Ett av vallöftena handlar om att motverka ofrivillig ensamhet och ge fler äldre möjligheter till en aktiv vardag. Detta vill Socialdemokraterna göra bland annat genom att utveckla kommunens befintliga träffpunkter och tillsammans med civilsamhället skapa en central ny mötesplats i nya kulturkvarteret….

Läs mer
facebook Twitter Email