Framåt tillsammans Örebro!

John Johansson (S), ordförande i Programnämnd social välfärd.

Högre habiliteringsersättning i Örebro

Örebro kommun beslutar om högre ersättning till deltagare inom daglig verksamhet. Efter dialog med funktionshindersföreningarna rekvirera kommunen i år hela statsbidraget för höjd habiliteringsersättning.

Habiliteringsersättning är den ersättning som betalas ut till deltagare vid daglig verksamhet inom LSS. Förutom att den tidigare beslutade höjningen av habiliteringsersättning blir kvar kommer Örebro kommun betala ut en sommarbonus och en vinterbonus, till deltagarna. 1 juli 2018 höjde Örebro kommun habiliteringsersättningen från 30 kronor för halvdag och för heldag 45 kronor, till 40…

Läs mer

Långsiktiga åtgärder för Örebro kommuns ekonomi

För att balansera kommunens ekonomi mellan satsningar på välfärd och tillväxt presenterar kommunledningen flera långsiktiga åtgärder. - Vi blir fler barn och äldre samtidigt som färre är i arbetsför ålder vilket kommer att prägla vår ekonomi under lång tid framöver. Därför måste vi fortsätta att kavla upp ärmarna och göra prioriteringar som säkerställer nödvändiga satsningar. För att säkra välfärden måste Örebro vara en attraktiv kommun med tillväxt och en inflyttning av arbetande medborgare, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Örebro.

 Den demografiska situationen ger ökade kostnader inom välfärden. Fler behöver gå i skolan och ta del av äldreomsorgen vilket innebär stora investeringar. – Det här är kostnader som faller direkt på kommunerna. Medan statens ekonomi stärkts de senaste åren, läggs allt mer ansvar på Sveriges kommuner för att bygga välfärd och säkra tillväxten, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande…

Läs mer

Nya medarbetare på kommunalrådskansliet

Socialdemokraternas kansli i Rådhuset har rekryterat två nya politiska sekreterare, Isabelle Nerelius och Alexander Bygdén. De kommer i första hand jobba med att på olika sätt stödja kommunalråden i deras arbete. Kontaktuppgifter till Isabelle och Alexander hittar du under Kontakt – Kommunalrådskansliet

Läs mer
facebook Twitter Email