Fortsätt framåt Örebro

Jag vill veta vad du tycker Läs mer om Kenneth Nilsson

S i Örebro har tagit ut laget inför valet

Socialdemokraterna i Örebro kommun har fastställt sin lista till kommunfullmäktige inför valet 2018. Beslutet togs vid socialdemokraternas representantskap. – Jag är stolt över vårt parti och alla våra kompetenta kandidater. Vi ska fortsätta att vara den progressiva kraft som styr Örebro kommun. Det är så vi kan fortsätta att förbättra välfärden för alla örebroare. Nu har…

Läs mer

Mer resurser till förskolor med störst behov

Idag fattas beslut i Programnämnd Barn och utbildning om att förskolans resursfördelningsmodell även ska ta hänsyn till barns vistelsetid i förskolan samt barns olika socioekonomiska förutsättningar. För varje barn får förskolan en viss summa som beräknas utifrån flera olika faktorer. Från och med årsskiftet införs nya parametrar som tar hänsyn till barns vistelsetid i förskolan…

Läs mer

Klart med satsning på socialpedagoger i förskola och skola

På Programnämnd Barn och utbildnings sammanträde fattas idag beslut om att satsa 3 miljoner kronor på att anställa socialpedagoger i förskolan och skolan. Programnämnden satsar även ytterligare cirka 1,2 miljoner kronor för att göra en kartläggning av områdets kompetensförsörjning. Satsningarna sker inom ramen för ”Skolutveckling tillsammans – Topp 25 2025” Två skolor i Örebro kommun…

Läs mer
facebook Twitter Email