Framåt tillsammans Örebro!

Mötesplats i Odensbacken får stöd

Kulturnämnden i Örebro kommun har beslutat att stödja föreningen och mötesplatsen Tegelhuset i centrala Odensbacken. Tegelhuset som har 100 enskilda medlemmar och ett tjugotal medlemsföreningar får nu ett årligt ekonomiskt bidrag på 75 000 kronor till framförallt lokalkostnader.

Tegelhuset har verksamhet i lokalerna flera dagar i veckan och har flera olika typer av arrangemang. På onsdagarna fungerar det som en fritidsgård på eftermiddagarna och det arrangeras bland annat stick- och slöjdcafé, loppmarknad med barnkläder, soppluncher och lovaktiviteter. Föreningen har 100 enskilda medlemmar och ett tjugotal medlemsföreningar som har sin verksamhet eller förlägger sina…

Läs mer

Örebro utvecklar pendlarparkeringar

På torsdagens programnämnd Samhällsbyggnad presenteras en rapport om möjliga lägen och en strategisk översikt av pendlarparkeringar i Örebro kommun. Rapporten visar var det är möjligt att utveckla parkeringsplatser för att sedan fortsätta delar av resan med kollektivtrafik eller cykel.

– Jag får ofta frågan om hur vi i Örebro kommun arbetar med pendlarparkeringar och hur vi på ett bättre sätt kan skapa möjligheter för att ställa bilen och göra delar av resan via tillexempel tåg eller buss. Som ett led i det strategiska arbetet med att utveckla trafik- och mobilitetslösningar i Örebro kommun så…

Läs mer

Örebroporten ska bidra med mer pengar till välfärden

Det kommunägda Örebroporten Fastigheter AB får i uppdrag från kommunstyrelsen att öka sin utdelning till Örebro kommun efter en reavinst, samt investera 5 miljoner kronor till energieffektiviseringar. - Örebroporten har gjort en försäljning av fastigheter och delar av vinsten ska komma till nytta för kommuninvånarna genom att stärka årets ekonomiska resultat. En ytterligare del anser vi borde användas till det viktiga arbetet med energieffektiviseringar hos bolaget, säger Kenneth Handberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

I början av året sålde Örebroporten Fastigheter AB fastigheter i Mellringestaden. Detta gör att kommunstyrelsen anser att det finns utrymme att höja uttaget av vinst från bolaget med 35 miljoner kronor. Dessutom vill kommunstyrelsen ge Örebroporten i uppdrag att genomföra energieffektivisering motsvarande 5 miljoner kronor. – Energieffektiviseringsåtgärderna ska vara av sådan art som normalt inte…

Läs mer
facebook Twitter Email