Framåt tillsammans Örebro!

Läs mer om vår politik i valet Läs mer om våra kandidater Engagera dig i valet

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna fortsätter att styra Örebro

Nu är det klart att Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna bildar kommunledning även kommande fyra år. Förhandlingarna går nu vidare med att ta fram en politisk plattform och fördela ansvarsområden.Det återstår också detaljer för att bilda en valteknisk samverkan ihop med ett fjärde parti för att säkra en majoritet i kommunfullmäktige i budget- och valärenden.  – Vi…

Läs mer

Sommarens lovskola har lett till fler behöriga elever

Sedan 1 augusti 2017 är huvudmän skyldiga att under vissa förutsättningar erbjuda obligatorisk lovskola för elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan. Satsningen har visat sig ge goda resultat för många elever som nu under hösten kunnat fortsätta med sina studier på gymnasiet.

Lovskola är till för elever som har gått ut årskurs 8 och som riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan under årskurs 9 och till elever som har gått ut årskurs 9 utan att bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. I Örebro kommun har 294 obehöriga elever i årskurs…

Läs mer

Finskspråkiga vård- och omsorgsplatser skapas på Löwenhjelmska huset

Vård- och omsorgsboendet Löwenhjelmska huset får i uppdrag att bli ett finskt profilboende med integrerade boendeplatser för personer som talar finska. – Vi har under en längre tid jobbat för att utveckla kommunens arbete för finsktalande äldre. Detta är ett viktigt steg. Att kunna dela vardagen med personer med samma modersmål kan vara positivt för…

Läs mer
facebook Twitter Email