Framåt tillsammans Örebro!

Ytterligare ett stort besöks- och naturvårdsområde i Örebro

Nu är det klart att företaget som har driften på Naturens hus öppnar servering i Stora Hjortstorps gård. - Det här är ytterligare ett exempel på det som örebroarna kanske är mest stolta över, nämligen att samtidigt som vi utvecklar nya naturreservat och ökar den biologiska mångfalden, så skapar vi nya och omtyckta besöksmål för örebroarna, säger Ullis Sandberg (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad.

Redan mellan 14:e och 15:e september kommer Stora Hjortstorps gård att hålla öppet med smygpremiär med café och soppor. – Det känns otroligt roligt att kunna presentera satsningen på Hjortstorps gård. Det blir en naturlig utveckling för oss som redan har verksamhet i Naturens hus att vid ytterligare ett naturområde i Örebro få vara med…

Läs mer

Så ska Örebro kommun fortsätta bekämpa bostadsbristen 

Örebro kommun beräknar att det inom en tioårsperiod kommer att behövas byggas ytterligare åtta till tio tusen bostäder. Därför antar Örebro kommun en uppföljning av bostadsförsörjningsprogrammet för att rusta för framtida utmaningar på bostadsmarknaden.   - Tack vare att Örebro kommun är en av de kommuner som haft den största byggtakten i landet har vi kunnat nå en bostadsförsörjning som närmar sig balans samtidigt som bostadsbristen fortsätter breda ut sig över stora delar av landet. Nu måste vi fortsätta att skapa förutsättningar för bostäder som människor har råd att bo i. Främst ser vi ett behov av små och stora lägenheter med en hyra som inte bara de resursstarkaste har råd med, säger Ullis Sandberg (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad. 

Under 2018 har det skett stora tillskott i planreserven som ger förutsättningar för fortsatt goda tillskott av bostäder kommande år.   – Det är viktigt att bostadsbyggandet får en geografisk spridning i hela Örebro kommun för att såväl stad som landsbygd ska bli livskraftig, säger Linda Larsson (C), vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.  Bostadsförsörjningsplanen fokuserar på de…

Läs mer

Invigning i Varbergaskogen och Voxparken

Varbergaskogen och Voxparken har utvecklats som delar i arbetet med att skapa attraktiva mötesplatser och utvecklade grönområden. På söndag mellan 12-15 invigs parken med tal, aktiviteter och arrangemang för hela familjen.

– Det är väldigt många människor som bor i anslutning till Varbergaskogen. Varbergaskogen är ett viktigt nav i området som på många sätt varit underutnyttjad. Vi har nu ökat tryggheten med förbättrad belysning och mjukare övergång mellan parker och skogen men framför allt har vi utvecklat flera olika platser med fokus på möten och rörelse…

Läs mer
facebook Twitter Email