Fortsätt framåt Örebro

Jag vill veta vad du tycker Läs mer om Kenneth Nilsson

En miljon till Norrbyparken

Tekniska nämnden beslutade under dagens nämndsammanträde att den så kallade ”parkmiljonen” för 2018 ska användas till Norrbyparken. En större upprustning av parken kommer ske under 2019.

”Parkmiljonen” är en miljon av parkinvesteringsanslaget som tekniska nämnden varje år genom medborgardialog använder till en större upprustning av en park. Norrbyparken är en uppskattad mötesplats som används av många, men som idag har för låg kvalité. – I kommunens nya Grönstrategi har just centrala norr pekats ut som ett område där tillgången till parker…

Läs mer

20 miljoner till bredbandsutbyggnad i Örebro kommun

Utbyggnaden av bredband på landsbygden är en nödvändighet i ett modernt demokratiskt samhälle. Projekten främjar innovationer, konkurrenskraft och samhällsutveckling och bidrar till att förenkla vardagen för företag och privatpersoner. I Örebro kommun är målet att 70 procent av alla hushåll och företag i såväl tätorter som i glesbygd under år 2018 ska kunna erbjudas en…

Läs mer

Ny trädpolicy för ett grönare Örebro

Programnämnd Samhällsbyggnad antar under dagens sammanträde en trädpolicy för Örebro kommun. Trädpolicyn beskriver hur stadsträd påverkar vår upplevelse av stadskärnan, hur vi ska vårda dem och hur vi kan kompensera för de träd vi avverkar.   Trädpolicyn är en del av Grönstrategin som tagits fram som ytterligare ett steg i kommunens Miljöprogram och som ett…

Läs mer
facebook Twitter Email