Fortsätt framåt Örebro

Jag vill veta vad du tycker Läs mer om Kenneth Nilsson

Kapitaltillskott för att växla upp arbetet med Oslo-Stockholm

I dag beslutar kommunstyrelsen om att tillföra ytterligare medel till det samägda bolaget Oslo-Stockholm 2,55 AB. Anledningen är att bolaget under våren arbetat intensivt och framgångsrikt med att realisera planerna på en snabbare järnvägsförbindelse mellan de två nordiska huvudstäderna. Om stråket Oslo-Stockholm med en restid på strax under tre timmar förverkligas innebär det stora positiva effekter…

Läs mer

Ett steg närmare Vätternvattnet

Åtta kommuner i Örebro län går nu ihop för att bilda aktiebolaget för Vätternvattnet och Örebro kommun är en av dem. Dricksvattenförsörjningen är en utmaning för många kommuner i länet och därför har flera kommuner valt att ansluta sig till projektet Vätternvattnet. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och i dagsläget förser Svartån 120 000 örebroare…

Läs mer

Nya lösningar ska öka återvinningen av matavfall

Genom en ny typ av papperspåse ska Örebroarnas hantering av matavfall underlättas. De nya påsarna ska klara fukt bättre än de nuvarande. Påsarna ska bli verklighet genom att kommunen genomför en så kallad innovationsupphandling. Vid sitt möte 22 augusti tar kommunstyrelsen beslut om att genomföra en innovationsupphandling av en ny typ av matavfallspåse. Innovationsupphandling innebär…

Läs mer
facebook Twitter Email