SCB flyttar sitt huvudkontor till Örebro

I morgon torsdag kommer regeringen att uppdra Statistiska centralbyrån (SCB) att flytta sitt huvudkontor till Örebro. Beslutet innebär att Örebro får sin första statliga myndighet som har sitt huvudsäte i kommunen.

I morgon torsdag kommer regeringen att uppdra Statistiska centralbyrån (SCB) att flytta sitt huvudkontor till Örebro. Beslutet innebär att Örebro får sin första statliga myndighet som har sitt huvudsäte i kommunen.

– Örebro blir Sveriges statistikhuvudstad. Vi har jobbat långsiktigt med att få ett statlig huvudkontor till Örebro och vi är stolta över att arbetet gett resultat. Det här är en viktig signal om att Örebro ses som en viktig utvecklingsort för hela Sverige. Det här regeringsbeslutet kommer också leda till fler jobb lokalt, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Örebro.

Uppdraget som regeringen ger myndigheten innebär att stabs- och stödfunktioner i huvudsak kommer vara placerade i Örebro. SCB ska också pröva om annan verksamhet, som idag är lokaliserad i Stockholm, kan flyttas till Örebro.  På örebrokontoret arbetar idag cirka 700 medarbetare och i Stockholm cirka 500 medarbetare.

– SCB har redan idag en mycket stark ställning i Örebro och det finns mycket goda förutsättningar för myndigheten att utvecklas här. Vi har redan idag en mycket stark arbetsmarknad och ett universitet med rätt utbildningar som kan kompetensförsörja myndigheten med nya medarbetare, säger Lennart Bondesson (KD), kommunalråd.

– Det är bra att fler statliga jobb och myndigheters säten placeras utanför Stockholm. Vi vill att hela landet ska leva och det här är sammantaget mycket positivt för Örebro och hela regionens utveckling, säger Per-Åke Sörman (C), kommunalråd.

Lokaliseringen ska vara genomförd senast den 30 april 2018. Förändringen ska genom­föras på ett sådant sätt att SCB:s verksamhet kan fungera effektivt med bibe­hållen kvalitet på såväl kort som lång sikt. SCB:s redovis­ning av uppdraget, inklusive den prövning myndigheten ska göra av annan verksamhet än stabs- och stödfunktioner, ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 maj 2018.

facebook Twitter Email