100 nya kolloplatser till barn, fler aktiviteter för äldre och utökad satsning på familjecentraler

100 fler kolloplatser för barn, mer sommaraktiviteter för äldre och utökad satsning på familjecentralerna. Det är några av de satsningar kommunledningen presenterar idag.

Örebro växer – bostäder byggs, arbetslösheten sjunker, välfärden utvecklas, befintliga företag växer och nya tillkommer. I går presenterade kommunledningen satsningar på en halv miljard kronor för att säkra den framtida tillgången på platser på vård och omsorgsboenden. Senare i budgetprocessen utlovas fler satsningar på välfärden. Idag presenterar kommunledningen vad man beskriver som ett ”sammanhållande kitt för att få samhället att fungera”.

– Vi presenterar idag en rad satsningar för att fler ska få en meningsfull och trygg vardag i Örebro kommun. Stärkta familjecentraler, mer lördagsöppet på fritidsgårdarna och fler fältassistenter gör skillnad för många örebroare, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsen ordförande.

– Civilsamhället är avgörande för att Örebro kommun ska hålla ihop. Ett samhälle formas i de små gemenskaperna. Inte minst gör civilsamhället en hedervärd insats genom de sommarkollon man bedriver. Inför 2018 förstärker vi sommarkolloverksamheten så att ytterligare 100 barn kan åka på kolla, det är väldigt bra, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd.

– Sommaraktiviteter för äldre blev en succé sommaren 2017. Drygt 400 äldre fick möjlighet att åka till Stenbodagården på dagsutflykt och till Medevi i en hel vecka. Nästa sommar kommer ännu fler kunna delta i dessa aktiviteter. Dessutom satsar vi särskilt på sommaraktiviteter för människor med funktionsnedsättning, säger Per-Åke Sörman (C) kommunalråd.

De här satsningarna, på totalt 8 miljoner kronor, presenterades under dagens pressträff:

 • Permanenta sommaraktiviteter för äldre
 • Sommaraktiviteter för människor med funktionsnedsättning
 • Stöd till upprustning av föreningsägda lokaler på landsbygden
 • Naturguider
 • 100 nya kolloplatser för barn och unga
 • Demokratistärkande projekt under valåret
 • Samverkan med Stadsmissionen kring Vinternatt och Crossroads
 • Fler fältassistenter
 • Mer lördagsöppet på fritidsgårdarna
 • Satsning på fritidsverksamhet för döva och hörselskadade
 • Förstärkning av familjecentralerna

 

facebook Twitter Email