CV-området blir ny stadsdel i Örebro

Örebro växer och för att säkerställa att alla ska få plats så utvecklar vi nya stadsdelar. CV-området, som idag är ett industriområde kommer att utvecklas till en levande stadsdel med bostäder, grönområden och arbetsplatser. Örebro kommun har nu tagit fram ett planprogram för att idén ska bli verklighet.

CV-området är ett industriområde som är centralt placerat i Örebro och de äldsta delarna har använts i över 100 år. Örebro kommun har tillsammans med Jernhusen som äger industriområdet tagit fram ett planprogram för hur man ska kunna utveckla det kulturhistoriska industriområdet. Jernhusen vill utveckla området långsiktigt och i flera etapper fram till 2040.

– Fler örebroare än jag har genom åren sett dessa vackra byggnader och tänkt på hur spännande detta område skulle kunna bli. Genom omvandlingen av CV-området binder vi ihop Örebros historia med den växande staden och vi får ett nytt område med en helt egen karaktär med nya gångstråk, mötesplatser och bostäder. I ett område som förr gav framtidshopp och möjligheter åt de industriarbetare som säkrade järnvägens framväxt kommer morgondagens barn och unga tillsammans skapa jobb, kultur och upplevelser, säger Ullis Sandberg (S) kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad.

Området som är cirka 30 hektar består idag av industrimark. I vissa byggnader på fastigheten pågår fortfarande verksamheter kopplat till järnvägs- eller tågunderhåll. Idag finns det tre företag som har sin verksamhet kvar i CV-området.

– Det är ett bra planprogram som säkerställer en kontinuerlig dialog med de företag som är kvar i industriområdet. I området finns i dag flera verksamheter som är viktiga för Örebro kommun och som kommer att kunna finnas kvar, säger Hannah Ljung (C) vice ordförande i programnämnd samhällsbyggnad.

– När Örebro växer så mycket som vi gör just nu är det roligt att kommunen kan vara med och ta fram en helt ny, central stadsdel. Det är bra att Jernhusen vill göra en långsiktig utveckling av CV-området med en skön mix av bostäder och grönytor, säger Ingalill Bergensten (KD) presidieledamot i programnämnd samhällsbyggnad.

Samrådstiden för planprogrammet är 19 oktober 2017 – 9 januari 2018 och alla är välkomna att lämna sina synpunkter. Detaljplaneläggning av en första etapp kan inledas när planprogrammet är antaget, för att möjliggöra byggnation med inflytt under 2020.

facebook Twitter Email