Glanshammars torg kommer rustas upp

Glanshammars torg kommer att genomgå en upprustning med start tidigast våren 2018. Det finns två olika förslag där det ena är en upprustning av torget i dess nuvarande form och det andra är att göra om torget helt.

Glanshammars torg är i dagsläget kantat av framförallt två verksamheter: ICA-handlaren och pizzeriaägaren som finns i anslutning till parkeringen. Det pågår en diskussion med de två verksamheterna för att få en bra lösning för torgets utveckling.

Diskussionen om Glanshammars torg har pågått under flera år  och det finns nu två förslag för hur torget kan komma att se ut. Båda förslagen innebär mer grönska på torget, bättre tillgänglighet genom sänkta kanter och att skapa trivsel och möten. Upprustningen av Glanshammars torg kommer ske i tre olika etapper med start tidigast våren 2018.

 Vi vet att glanshammarbona har efterfrågat en förändring under en lång tid och dialogen med näringslivet är i det här läget avgörande för att torget ska blomstra på lång sikt. De verksamheter som finns på torget är det som i dagsläget håller det levande och därför är deras åsikter av största vikt, säger Ullis Sandberg (S) kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

-Det känns kul att torget i Glanshammar kommer rustas upp och att det kommer ske snart. Det har varit en efterlängtad satsning i många år eftersom att det är viktigt för att öka trivseln i centrala Glanshammar, säger Hannah Ljung (C) vice ordförande i programnämnd Samhällsbyggnad.

 Vi hoppas att glanshammarborna blir glada och att torget kommer användas av många. Att vi kan förvandla platsen från att vara i stort sett bara en parkering till att vara en plats där människor trivs, säger Ingalill Bergensten (KD) presidieledamot i programnämnd Samhällsbyggnad.

Det pågår fortfarande en diskussion mellan kommunen, ICA-handlaren och pizzeriaägaren om vilket förslag det blir.

facebook Twitter Email