Örebro kommun klättrar i nationell skolranking

Örebro kommun har förbättrat sin rankning i Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommun och klättrar från plats 143 till 82 - en förbättring med 61 placeringar jämfört med föregående års resultat.  Högre andel pedagogiskt utbildade lärare i skolan och fler elever i årskurs nio med godkända betyg är exempel på områden som gör att Örebro kommun stiger i rankningen.

 

 – Det är mycket glädjande. Vi jobbar fokuserat med vårt skolutvecklingsarbete och det är bra att vi stärker våra resultat på många viktiga områden. Det finns fortfarande mycket kvar att göra, men det är ett kvitto på att vi jobbar i rätt riktning, säger Jessica Ekerbring (S), kommunalråd med ansvar för Barn och utbildning.

– Det är bra att vi ökar lärartätheten och att vi har fler behöriga lärare i Örebros skolor jämfört med föregående år.  Det är också viktigt att andelen elever som är godkända i alla ämnen i årskurs nio ökar, säger Marlene Jörhag (KD), ledamot i Programnämnd Barn och utbildning.

– Vi har ett tydligt mål om att höja ambitionerna genom hela utbildningssystemet, från tidig ålder till dess att eleverna lämnar gymnasiet med behörighet till högre studier. Fler elever ska klara målen i skolan och nu ska vi jobba vidare för att förbättra oss ytterligare, säger Seydou Bahngoura (C), presidieledamot i Programnämnd Barn och Utbildning.

De kriterier som ligger till grund för Lärarförbundets undersökning är:

1.     Resurser till undervisningen

2.     Utbildade lärare

3.     Lärartäthet

4.     Friska lärare

5.     Lärarlöner

6.     Kommunen som avtalspart

7.     Andel barn i förskola

8.     Betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9

9.     Betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna, Likvärdighetsindex

10.  Andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9

11.  Andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till Likvärdighetsindex

12.  Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 3 år

13.  Andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier

 

På bilden: Lena Rylander, Johan Lindhagen, Jessica Ekerbring, Charlotta Karlsson-Andersson och Pia Rizell

facebook Twitter Email