En miljon till Norrbyparken

Tekniska nämnden beslutade under dagens nämndsammanträde att den så kallade ”parkmiljonen” för 2018 ska användas till Norrbyparken. En större upprustning av parken kommer ske under 2019.

”Parkmiljonen” är en miljon av parkinvesteringsanslaget som tekniska nämnden varje år genom medborgardialog använder till en större upprustning av en park. Norrbyparken är en uppskattad mötesplats som används av många, men som idag har för låg kvalité.

– I kommunens nya Grönstrategi har just centrala norr pekats ut som ett område där tillgången till parker med höga värden inte är så stor. Det är därför vi väljer att rusta upp Norrbyparken. Parken är en av de största på norr och vår förhoppning är att den ska bli en stadsdelspark för centrala norr, säger Charlotte Edberger Jangdin (C), ordförande Tekniska nämnden.

I Grönstrategin lyfts Norrbyparken fram som en av de tre viktigaste stadsdelsparkerna i kommunen att utveckla. I närområdet till Norrbyparken bor ca 2500 personer, och en av kommunens största skolor, Norrbyskolan, gränsar till parken.

– För att fler ska kunna nyttja parken väljer vi nu att anslå denna miljon för att göra parken mer tillgänglig för alla i närområdet. Att ta fram idéer för hur parken ska se ut, vad den ska användas till och hur den ska utvecklas på sikt gör vi bäst i dialog med de boende i närområdet. Genom medborgardialogen får de som använder parken komma till tals och påverka vad de tycker är viktigt att satsa på i parken, säger Ida Eklund (S), vice ordförande Tekniska nämnden.

Under 2018 kommer tekniska förvaltningen genomföra en medborgardialog med de boende och under 2019 kommer upprustningen av Norrbyparken genomföras.

facebook Twitter Email