Utvecklingsportfölj ska hålla ihop den växande kommunen

Örebro kommun satsar på en utvecklingsportfölj för att bättre kunna samordna projekt kopplat till den växande kommunen. Det rör sig om 40 miljoner som tas från det överskott kommunen får vid försäljning av tomträtter.

Örebro kommun växer nu snabbare än tidigare och det ställer högre krav på kommunen att på ett smidigt sätt samordna många projekt på kort och lång sikt. För att hålla ihop arbetet med den växande kommunen föreslås kommunstyrelsen fatta beslut om en utvecklingsportfölj. I portföljen kommer det finnas 40 miljoner kronor som ska användas för att ge en skjuts till prioriterade utvecklingsprojekt under en femårig arbetsperiod.

– Örebro måste fortsätta att både vilja och våga utvecklas och bli ett ännu bättre ställe att bo på. Då måste vi ha resurser för ett sådant arbete, det tar vi ansvar för nu. Vi har flera olika och väldigt efterlängtade projekt i dagsläget som kräver planering om de ska bli verklighet i framtiden. Det här är ett viktigt beslut för Örebros utveckling, säger Kenneth Nilsson (S) kommunstyrelsens ordförande.

Utvecklingsportföljen kommer användas bland annat till samordningen av Hjälmaren där näringslivet, turism och tekniska förvaltningen ingår. Exempel på andra projekt som kan behöva samordnas är Karlslund, Naturrum och Brunnsparken.

– Det är bra att vi nu kan möjliggöra att nästa steg tas. Det är många aktörer involverade och det är viktigt att det fungerar väl mellan förvaltningar, kommunkoncernen och näringslivet för att projekten ska bli så bra som möjligt, säger Lennart Bondeson (KD) kommunalråd.

– Utvecklingsportföljen kommer att underlätta genomförandet av en rad olika projekt vi har i kommunen. Stora projekt kräver att någon driver på lite extra och samordnar och det är därför den här portföljen är viktig, säger Per-Åke Sörman (C) kommunalråd.

 

facebook Twitter Email