Socialdemokraterna i Örebro går till val på att bryta äldres ofrivilliga ensamhet

Socialdemokraterna i Örebro går till val på att göra vardagen bättre för äldre. Ett av vallöftena handlar om att motverka ofrivillig ensamhet och ge fler äldre möjligheter till en aktiv vardag. Detta vill Socialdemokraterna göra bland annat genom att utveckla kommunens befintliga träffpunkter och tillsammans med civilsamhället skapa en central ny mötesplats i nya kulturkvarteret.

– Många äldre upplever en stor otrygghet och känner sig ensamma, fast de inte vill vara det. Det är inte acceptabelt. Vi socialdemokrater menar att trygghet för äldre är viktigare än skattesänkningar. Därför går vi till val på att bryta människors ofrivilliga ensamhet. Vi kommer att utveckla kommunens befintliga träffpunkter och dagcentraler om vi vinner valet, samt skapa en helt ny central mötesplats för äldre i det nya kulturkvarteret, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Örebro och Socialdemokraterna i Örebros toppkandidat i valet i höst.

– Ett sätt att öka tryggheten och motverka ensamhet är fler ställen där äldre kan äta tillsammans på. Det kan handla om matställen på boenden för äldre, och på andra ställen. Vi vill också att den framgångsrika satsningen på sommaraktiviteter för äldre, som just nu pågår, ska utökas så att fler människor kan ta del av det, säger John Johansson, talesperson för Socialdemokraterna i Örebro i sociala frågor och en av partiets ledande kandidater i kommunvalet.

Socialdemokraterna har redan presenterat sina vallöften inom trygghetsområdet, och kommer fram till valet att presentera satsningar för att utveckla Örebro och göra välfärden starkare. Socialdemokraterna menar att mycket kan göras tillsammans med föreningslivet.

– En viktig aktör i att arbeta mot ensamhet är det civila samhället. Vi vill införa en ”äldremiljon”, där föreningar kan söka medel för insatser som bryter människors ensamhet och som skapar aktiviteter för äldre. Vi har också redan presenterat ett förslag att tillsammans med föreningslivet arbeta för att få fler aktiva seniorer att engagera sig i barns och ungas framtid i form av ”föreningsmormor” och ”föreningsmorfar”, fortsätter John Johansson.

– Valet den 9 september handlar om huruvida vi ska investera i välfärden och tryggheten eller om vi ska sänka skatterna för de som redan har mycket pengar. Vi socialdemokrater lovar att jobba för att bryta äldre människors ofrivilliga ensamhet. Vi kommer att återkomma till fler satsningar för att öka tryggheten för äldre. För oss går det före skattesänkningar, avslutar Kenneth Nilsson.

 

 

Socialdemokraternas förslag för att bryta äldre människors ofrivilliga ensamhet:

  • Utveckla våra befintliga träffpunkter, tillsätta aktivitetssamordnare på kommunala platser, som bibliotek, och tillsammans med civila samhället skapa en central ny mötesplats i nya kulturkvarteret.
  • Fler matställen på boenden för äldre så att ingen ska behöva äta ensam, om man inte vill.
  • De framgångsrika satsningarna på sommaraktiviteter för äldre ska utökas.
  • En ”äldremiljon” införs där föreningar kan söka medel för insatser som bryter människors ensamhet.
  • Vi arbetar tillsammans med föreningslivet för att få fler aktiva seniorer att engagera sig i barn och ungas framtid i form av ”föreningsmormor” och ”föreningsmorfar”.
  • Utifrån Socialdemokraternas nationella vallöfte öka samverkan med idrottslivet genom ett handslag om fler möjligheter för äldre att idrotta.
facebook Twitter Email