Örebro kommun ska gå före i klimatomställningen och öka resurserna till brandkåren

– Örebro har under många år gått före i arbetet mot klimatförändringarna. Vi satsar stort på förnybar energi via till exempel utvecklingsbolaget Kumbro. Örebro kommun har kommit långt men arbetet måste fortsätta och intensifieras. Tillsammans med det måste även beredskapen för klimatförändringar öka. Vi socialdemokrater lovar att fortsätta leda arbetet i klimatomställningen, säger Kenneth Nilsson, Kommunstyrelsens ordförande (S) och toppkandidat i valet.

– Inte minst efter den här varma sommaren är det uppenbart att vi behöver öka resurserna till räddningstjänsten. Vi vill göra det, och vill att det under de närmsta åren ska byggas en brandstation till i Örebro, fortsätter Kenneth Nilsson.

– Vi behöver också säkra vår dricksvattenförsörjning, genom att förverkliga Vätternvatten-projektet och genom att öka skyddet av vattnet runt Svartån, säger Ullis Sandberg, kommunalråd (S) med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor och ledande kandidat i valet.

 

Socialdemokraternas förslag för att Örebro kommun ska gå före i klimatomställningen:

  • 2020 ska Örebro kommun vara självförsörjande på förnybar energi, vi har nästan nått målet och lovar att fortsätta bygga ut vindkraften tills hela kommunkoncernen är där. Vi ska fortsätta minska energianvändningen och fortsätta bygga förnyelsebar energi.
  • Vatten är vårt viktigaste livsmedel och klimatförändringar är ett allt starkare hot mot vår vattenförsörjning. Vi tar ansvar för en långsiktig vattenförsörjning genom Vätternvatten-projektet och genom ett större skydd av vattnet runt Svartån.
  • Vi ska öka beredskapen för de klimatförändringar som vi ser. Bland annat genom en till brandstation samt genom att minska risken för översvämningar.
facebook Twitter Email