Finskspråkiga vård- och omsorgsplatser skapas på Löwenhjelmska huset

Vård- och omsorgsboendet Löwenhjelmska huset får i uppdrag att bli ett finskt profilboende med integrerade boendeplatser för personer som talar finska.

– Vi har under en längre tid jobbat för att utveckla kommunens arbete för finsktalande äldre. Detta är ett viktigt steg. Att kunna dela vardagen med personer med samma modersmål kan vara positivt för den sociala gemenskapen för äldre. Personal med kunskaper i finska kan också öka tryggheten för de boende, säger Per-Åke Sörman (C) ordförande i programnämnd social välfärd.

Örebro kommun är finskt förvaltningsområde – vilket innebär att kommunen har ett särskilt ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Utöver grundskyddet i lagen så ska minoritetsgruppen finsktalande ha möjlighet att använda sitt språk i kontakt med kommunen både muntligen och skriftligen. Örebro kommun ska också se till att det finns personal som behärskar språket och ska kunna erbjuda barn- och äldreomsorg på finska.

– Fördelen med att inrätta en avdelning för finsktalande på Löwenhjelmska huset är att det finns ett någorlunda inarbetat arbetssätt för vård- och omsorg på finska på boendet i dag, finsktalande medarbetare och ett upparbetat samarbete med finska församlingen. Löwenhjelmska har möjligheter att utveckla det arbetssätt som boendet redan i dag har lagt grunden för, säger John Johansson (S), vice ordförande i programnämnd social välfärd.

– Detta beslut innebär en tydlighet för de finsktalande i kommunen som har behov eller önskemål om vård- och omsorg på finska. Att veta var vård- och omsorg kommer att kunna ges på önskat språk kan underlätta både den äldres som anhörigas planering och känsla av trygghet inför en flytt, säger Sara Maxe (KD), presidieledamot i programnämnd social välfärd.

facebook Twitter Email