Sommarens lovskola har lett till fler behöriga elever

Sedan 1 augusti 2017 är huvudmän skyldiga att under vissa förutsättningar erbjuda obligatorisk lovskola för elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan. Satsningen har visat sig ge goda resultat för många elever som nu under hösten kunnat fortsätta med sina studier på gymnasiet.

Lovskola är till för elever som har gått ut årskurs 8 och som riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan under årskurs 9 och till elever som har gått ut årskurs 9 utan att bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.

I Örebro kommun har 294 obehöriga elever i årskurs 9 erbjudits lovskola och av dem har 103 stycken deltagit. Utöver detta har 64 elever i årskurs 8 gått på lovskola.

– Vi ser nu att den stora satsningen som görs har gett goda resultat. Elevernas behörighet till gymnasieskolan har stigit med hela 3 procentenheter efter sommarens lovskola, vilket betyder att 34 elever har lyckats få behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Det här syns inte i den officiella statistiken men är ändå värt att lyftas när både elever och lärare har gjort ett så strålande jobb under sommaren, säger Jessica Ekerbring (S), ordförande i Programnämnd Barn och utbildning.’

– Vi har ett gott exempel från Mellringeskolan, där 7 av 10 elever som gick lovskolan klarade behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Att få lite extra tid att jobba med skolan har visat sig kunna betyda mycket för en elev, säger Marlene Jörhag (KD), vice ordförande.

– Skolan ska fortsätta jobba hårt för att eleverna ska klara sin behörighet under terminen, men lovskolan kan vara ovärderlig för de som ändå inte når fram. Vi ser att satsningen gjort att fler elever i Örebro har kunnat lämna grundskolan med ett slutbetyg, det har i dessa fall varit den sista biten som behövts för att lyckas, säger Seydou Bahngoura (C), presidieledamot.

facebook Twitter Email