Miljonregn över Örebros idrottsföreningar

På mandatperiodens sista Fritidsnämnd beviljades över 1 miljon i bidrag till större investeringar. Åtta föreningar fick därmed en tidig julklapp och alla kommer att bidra till att fler Örebroare får en meningsfull fritid. – Med den här satsningen vill vi i fritidsnämnden önska God jul till Örebros föreningsliv, säger Jonas Håård (S), ordförande i Fritidsnämnden.

Behovet av fritidsaktiviteter växer i samma takt som befolkningen. Dessa bidrag syftar till att ge Örebros föreningsliv möjlighet att investera i anläggningar och därigenom utveckla sin verksamhet. Exempel på vad bidragen kommer gå till är slipmaskiner för skridskor, skatehall inomhus, utrustning för att kunna göra skidspår, tennisbanor och utegym. Med andra ord stora investeringar som kommer vara till nytta för många örebroare.

– Den här stora satsningen på föreningslivet går helt i linje med kommunens vilja att skapa fler mötesplatser. Beslutet innebär stora tillskott till den föreningsverksamhet som finns till för att våra barn och unga ska kunna utvecklas och må bra på sin fritid. Men det är också stora satsningar som bidrar till att aktiviteter som anordnas kan nå ut till Örebroare som ännu inte är medlemmar i någon förening, säger Jonas Håård (S) ordförande i Fritidsnämnden.

Meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter bidrar starkt till kommuninvånarnas upplevda hälsa och livskvalité. För att fortsätta främja en positiv utveckling behöver kommunen investera i idrottsanläggningar och för att skapa miljöer och mötesplatser som skapar en bredd av och fritidsaktiviteter.

– Vi har varit noga med att se till att det är en bra geografisk spridning på föreningarna som får bidragen. Föreningslivet måste få chans att utvecklas både i staden och på landsbygden. Det är också viktigt att vi stöttar flera olika typer av föreningar eftersom det ska finnas ett brett utbud av aktiviteter för barn och ungdomar att ta del av, säger Annika Tholster (C), vice ordförande.

De föreningar som beviljades bidrag är:

Örebro Hockey ungdom 40 000
Örebro Skateboard 300 000
Segersjö Fältrittklubb 75 000
Karlslunds IF Skidor 50 000
Örebro Tennisklubb 150 000
Axbergs Ryttarteam 80 000
Vintrosa IS 175 000
Örebro Föreningsråd 150 000

Dessutom beviljades en stor projektansökan från BK Forward på totalt 75 000 kronor.

De en miljon kronorna finansierades av den politiska satsningen från majoriteten där Fritidsnämnden har 3 extra miljoner i sin planeringsreserv innan Brickebackens simhall är klar. Dessa tre miljoner har förutom ovanstående satsningar även gått till att förverkliga en kommunal Fritidsbank och anläggningen av konstgräs i Latorp.

För mer info:

Jonas Håård (S) 070-7776867
Annika Tholster (C) 070-092 67 24

facebook Twitter Email