Slopat investeringsstöd slår hårdast mot vanligt folk

Moderaternas och Kristdemokraternas budgetmotion prioriterar skattesänkningar framför nödvändiga investeringar i vårt gemensamma samhällsbygge. Att deras budget vann voteringen i riksdagen, med Sverigedemokraternas aktiva stöd, innebär ett hårt slag mot bostadsbyggandet i Sverige och i Örebro.

Från och med nästa år försvinner den byggbonus som delats ut till de kommuner som håller hög takt i bostadsbyggandet. För Örebro kommuns del har byggbonusen inneburit drygt 119 miljoner i tillskott. Stödet för energieffektivisering och renovering kommer också försvinna.

Slutligen tar man också bort det investeringsstöd som den S-ledda regeringen införde för att öka byggandet av hyresrätter. Eftersom denna förändring träder i kraft redan vid årsskiftet innebär det stor osäkerhet kring projekt som redan ligger i startgroparna. I Örebro har stöd motsvarande knappt 400 lägenheter hittills utbetalats och ytterligare nästan 500 har beviljats stöd och planeras nu att byggas.

– Ett slopat investeringsstöd kommer slå hårt mot byggandet i Örebro och framför allt vad gäller hyresnivåerna. I en växande stad är det oerhört viktigt att det byggs bostäder som fler har råd att bo i vilket nu påverkas negativt av att investeringsstödet tas bort, säger Ullis Sandberg (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Även på riksplanet är socialdemokratiska bostadspolitiker oroade över konsekvenserna av Moderaternas och Kristdemokraternas politik.

– Vi ser att den S-ledda regeringens satsningar gett resultat. Det byggs fler bostäder än på flera decennier. Att M och KD tar bort verkningsfulla åtgärder, när det fortfarande råder bostadsbrist, är mycket illa. Särskilt kommer detta drabba byggandet av billiga hyreslägenheter, säger Johan Löfstrand (S), gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagens civilutskott.

I hela landet rör det sig om cirka 15 000 bostäder där ansökan om investeringsstöd skickats in men ännu inte beviljats. På grund av hur Moderaternas och Kristdemokraternas budgetmotion är utformad är det inte är säkert att länsstyrelserna kommer hinna bevilja alla dessa innan den nya budgeten träder i kraft om två veckor.

Presskontakt:

Ullis Sandberg (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor, 070-277 67 57

Johan Löfstrand, S-gruppledare i riksdagens civilutskott, via pressekreterare Martin Rynoson, 0725 315 526, martin.rynoson@socialdemokraterna.se

 

Faktaruta – ”Kraftig ökning av ansökningar om investeringsstöd”

Antalet inkomna ansökningar om investeringsstöd för hyresrätter och studentbostäder var 138 procent fler under tremånadersperioden till och med november 2018 än motsvarande period ett år tidigare. Det kan finnas flera orsaker till detta. En delförklaring kan vara att regeringen beslutat att utöka både stödnivån och den tillåtna normhyresnivån. Dessutom har en så kallad påbyggnadsbonus införts som innebär att den som bygger nya hyres- och studentbostäder genom att utöka antalet våningsplan i en befintlig byggnad kan få en bonus utöver grundstödet.

Källa: https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2018/boverkets-indikatorer-december-2018.pdf

facebook Twitter Email