Kraftfulla åtgärder för att minska effektiviseringarna på skolan

Det budgetbeslut som kommunfullmäktige fattade i höstas får orimliga konsekvenser när Programområde barn- och utbildning ska fatta beslut om hur pengar ska fördelas till skolan och förskolan. Därför kommer Kommunstyrelsen redan på nästa möte fatta beslut om att 30 nya miljoner kronor fördelas till skolområdet.

– Jag vill vara tydlig att vi ska värna kärnuppdraget i skolan. Kommunledningen har gett i uppdrag åt kommunstyrelsens förvaltning om att omfördela 30 miljoner kronor till skolan. Detta är ett första steg och det minskar avsevärt effekterna av effektiviseringskravet. De närmaste veckorna kommer vi att återkomma med ytterligare åtgärder för att värna skolans ekonomi, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Med den information vi har idag ser vi att det finns en berättigad kritik runt konsekvenserna för skolan. Vi är inte nöjda med processen och åtgärder måste vidtas för att budgetunderlagen ska förbättras. Det viktigaste just nu är att vi redan den här veckan kan fatta ett beslut som är mycket bättre för Örebros skolor och förskolor, säger Marlene Jörhag, (KD), kommunalråd med ansvar för barn- och utbildningsfrågor.

Örebro kommun befinner sig i en intensiv utvecklingsperiod. De kommande åren kommer att präglas av inflyttning och ett födelseöverskott. Det är helt avgörande för Örebro på lång sikt. Det är en fördel för Örebro att kunna konkurrera om arbets- och skattekraft i takt med att den arbetsföra delen av Sveriges befolkning fortsätter att minska.

– De 30 miljonerna innebär att grundresurserna till skolan stärks samtidigt som viktiga förebyggande och stödjande verksamheter värnas.

– Det är viktigt att komma ihåg att vi satsar mer på skolan 2019 än 2018, ca 200 miljoner kronor. Nu utökas den summan än mer. Men utrymmet påverkas när vi bygger och renoverar lokaler som aldrig tidigare. Ett visst effektiviseringsuppdrag kommer alltid att finnas på all kommunal verksamhet. Men det måste vara rimligt och kärnverksamheten ska värnas. Det säkerställer vi genom det här beslutet, säger Per-Åke Sörman (c), kommunalråd för centerpartiet.

facebook Twitter Email