Fritidsnämnden ökar mångfalden i sitt stöd

Örebro kommuns Fritidsnämnd har beslutat att ge 21 föreningar skötselbidrag för sina anläggningar enligt en ny modell som ska ge en större bredd av olika sorters föreningar.

– Med en bredare fördelning når vi även ut till föreningar med ridanläggningar vilka utmärker sig med en stor verksamhet för flickor. Ett ökat bidrag till anläggningar med skid- och motionsspår bedöms även ha en god inverkan på folkhälsan då de nyttjas året runt, säger Marie Brorson (S) ordförande i Fritidsnämnden.

Totalt rör det sig om 21 föreningar som får ta del av skötselbidraget som uppgår till sammanlagt 2 850 000 kronor. Fördelningen sker utefter skötselbehovet på respektive anläggning. Den reviderade modellen av handläggningen av bidraget gör nu att även de föreningar som inte äger en fotbollsanläggning kan få stödet.

– Många föreningar på landsbygden äger sin egen anläggning och när de får ökad möjlighet att söka stöd ökar också förutsättningar för barn och unga som bor på landsbygden att delta i fritidsaktiviteter utan att behöva fara in till stan, säger Marie Brorson (S) ordförande i Fritidsnämnden. Tre nya föreningar som förra året inte fick stödet är nu med och delar på bidraget.

Vintrosa idrottssällskap och Örebro pistol och sportskytteklubb är de nya föreningar som inte fått stöd tidigare men har nu fått vara med och få stödet, vilket känns positivt.

facebook Twitter Email