Så ska Örebro kommun fortsätta bekämpa bostadsbristen 

Örebro kommun beräknar att det inom en tioårsperiod kommer att behövas byggas ytterligare åtta till tio tusen bostäder. Därför antar Örebro kommun en uppföljning av bostadsförsörjningsprogrammet för att rusta för framtida utmaningar på bostadsmarknaden.   - Tack vare att Örebro kommun är en av de kommuner som haft den största byggtakten i landet har vi kunnat nå en bostadsförsörjning som närmar sig balans samtidigt som bostadsbristen fortsätter breda ut sig över stora delar av landet. Nu måste vi fortsätta att skapa förutsättningar för bostäder som människor har råd att bo i. Främst ser vi ett behov av små och stora lägenheter med en hyra som inte bara de resursstarkaste har råd med, säger Ullis Sandberg (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad. 

Under 2018 har det skett stora tillskott i planreserven som ger förutsättningar för fortsatt goda tillskott av bostäder kommande år.  

– Det är viktigt att bostadsbyggandet får en geografisk spridning i hela Örebro kommun för att såväl stad som landsbygd ska bli livskraftig, säger Linda Larsson (C), vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. 

Bostadsförsörjningsplanen fokuserar på de närmaste åren och ett av de viktigaste verktygen för att säkra bostadsförsörjningen är Örebromodellen. Det är kommunens markanvisningsmodell som ger en förhållandevis snabb och förutsägbar stadsbyggnadsprocess, vilket utgör en viktig grund för en långsiktigt god bostadsförsörjning. 

– Örebro behöver upprätthålla sin goda byggtakt om vi ska klara en ökad befolkning. Vi ser i bostadsförsörjningsplanen att grupperna barn och unga samt människor i familjebildande ålder förväntas växa vilket gör att vi behöver planera för bostäder och livsmiljöer som upplevs familjevänliga, säger David Gelinder (KD), presidieledamot i samhällsbyggnadsnämnden.  

  

Örebro kommuns uppskattning av det kommande bostadsbehovet de närmaste tio åren: 

  

Bostäder för personer som är 80 år och äldre  ca 1050 
Ettor   ca 1100 
Tvåor  ca 2500 
Treor  ca 3100 
Fyror  ca 1000 
Femmor och större  ca 1200 

 

 

facebook Twitter Email