Kommunen tar fram åtgärdsplan för färdtjänstekonomin

För att nå balans inom färdtjänstekonomin som kraftigt överskrider sin budget tvingas Örebro kommun göra ambitionsminskningar. - I ett läge där kostnaderna inom färdtjänsten ökar betydligt mer än budgeten är det viktigt för oss att värna det grundläggande uppdraget i färdtjänsten. Vi kommer avsluta en del av de tillköp vi haft från regionen och för över till färdtjänsbudgeten istället. Det rör sig om en förstärkning på mellan 12 och 14 miljoner, säger Ullis Sandberg (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad.

Färdtjänst är en tjänst som tillhandahålls av Region Örebro län men som betalas av Örebro kommun.

Under flera år har färdtjänsten överskridit budget till att nu ligga mer än 50% över tilldelad ram. Att få ett tillskott från övriga delar i kommunen är i dagsläget inte rimligt. Därför tas nu tuffa beslut.

Örebro kommun är ensamma om i länet att ha ett högkostnadstak för färdtjänsten. Det innebär att resenärer betalar 40 kronor för de 16 första resorna i månaden och sedan åker de gratis.

Att ta bort högkostnadstaket, beräknas spara mellan fyra och sex miljoner kronor om året. De pengarna som sparas kommer användas för att öka utrymmet i budgeten för den grundläggande färdtjänsten.

De resenärer som är beviljade arbetsresor påverkas inte av beslutet.

– De som reser med färdtjänst mer än 16 resor i månaden kommer få ökade kostnader eftersom högkostnadstaket tas bort. För de som beviljats arbetsresa finns fortfarande ett högkostnadsskydd, vi tycker det är viktigt att människor har möjlighet transportera sig till och från jobbet, säger Linda Larsson (C) vice ordförande i programnämnd samhällsbyggnad.

Örebro kommun kommer också att ta bort flextrafiken som varit ett komplement till den ordinarie busstrafiken som regionen har ansvar för.

Dessutom tas taxesubventioner på kollektivtrafiken bort. Som det är nu betalar Örebro kommun en taxesubvention till regionen för resor med länstrafiken inom Örebro kommun. Det innebär att de längsta resorna inom Örebro kommun kommer att få något höjda avgifter.

– Vi beslutar att säga upp avtalet om flextrafiken samt att ta bort den subvention på kollektivtrafiken som Örebro kommun betalar regionen för. Pengarna kommer föras över till färdtjänstbudgeten så vi tillför medel där behoven är som störst och regionen får därmed också ansvar för kollektivtrafikens alla delar, säger David Gelinder (KD) presidieledamot i programnämnd samhällsbyggnad.

Kontakt:

Ullis Sandberg (S), kommunalråd – 070- 277 67 57

Linda Larsson (C), vice ordförande – 070- 590 82 06

David Gelinder (KD), presidieledamot – 0721- 43 34 90

facebook Twitter Email