John Johansson (S), ordförande i Programnämnd social välfärd.

Örebro kommun stärker arbetet mot dopning – och lämnar tynande nätverk mot droger

Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete i Örebro beslutade på sitt sammanträde på tisdagen att ge Örebro läns idrottsförbund, ÖLIF, i uppdrag att driva arbetet mot dopning på privata gymanläggningar. Arbetet ska ske med stöd av modellen ”100 % ren träning” och ge gymanläggningar utbildning och certifiering samt stöd vid behov. - Socialtjänsten har bedrivit ett dopningspreventivt arbete genom sin öppenvårdsgrupp mot privata gym, men har ökade egna behov och hinner inte prioritera detta viktiga arbete. Därför ger vi nu Örebro läns idrottsförbund i uppdrag att ta över arbetet med stöd av den metod som kallas ”100 % ren träning”, säger John Johansson, kommunalråd (S) och ordförande i Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete.

Länsstyrelsen leder ett samordningsarbete inom länet med kommunerna och det arbetet kommer att vara ett stöd. Arbetet syftar till att bland annat förebygga samt minska dopning på träningsanläggningar i Örebro län och att minska tillgången på och bruket av dopningsmedel.

Örebro läns idrottsförbund ersätts med drygt 100 000 kronor per år i två år med ett års ytterligare option. Finansiering sker inom befintlig ram och bland annat genom att Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete också beslutade att Örebro kommun ska avsluta sitt medlemskap i ECAD från och med nästa år.

ECAD står för Europan cities against drugs och Örebro kommun har varit medlem där sedan 1997. När ECAD grundades hade de cirka 270 medlemmar, men idag finns färre än 50 kommuner kvar runt om i Europa.

– Flera kommuner, bland annat Stockholms stad, Linköping och Västerås har valt att lämna ECAD och nu gör Örebro kommun samma sak. Det betyder inte att vi tonar ner arbetet mot droger, utan tvärtom kan vi exempelvis använda pengarna till mer verkstad, vi har andra samarbetsformer som gör större nytta, säger Linda Larsson (C), vice ordförande i Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete.

 

För mer information:

John Johansson, ordförande (S) KSUS 076-551 54 45

facebook Twitter Email