Mötesplats i Odensbacken får stöd

Kulturnämnden i Örebro kommun har beslutat att stödja föreningen och mötesplatsen Tegelhuset i centrala Odensbacken. Tegelhuset som har 100 enskilda medlemmar och ett tjugotal medlemsföreningar får nu ett årligt ekonomiskt bidrag på 75 000 kronor till framförallt lokalkostnader.

Tegelhuset har verksamhet i lokalerna flera dagar i veckan och har flera olika typer av arrangemang. På onsdagarna fungerar det som en fritidsgård på eftermiddagarna och det arrangeras bland annat stick- och slöjdcafé, loppmarknad med barnkläder, soppluncher och lovaktiviteter. Föreningen har 100 enskilda medlemmar och ett tjugotal medlemsföreningar som har sin verksamhet eller förlägger sina möten i huset. Utöver styrelsen finns ungefär 20 volontärer med som medhjälpare i olika sammanhang. Det ekonomiska bidraget är 75 000 per år och gäller de kommande tre åren.
– Tegelhuset har också en viktig roll då det är många människor som av olika anledningar inte har en daglig sysselsättning som kommer till verksamheten. Nyanlända är en viktig målgrupp som här får en möjlighet att få kontakt med det svenska föreningslivet och ett flertal föreningar är aktiva i huset, säger Linda Palmbrandt (S)

facebook Twitter Email