Förhandling säkrar långsiktigt samarbete med BRT

Bred förankring kring satsningen på hållbar kollektivtrafik i Örebro kommun genom att satsa på BRT. Den planerade ombyggnationen av Hertig Karls allé avbryts och förutsättningarna för ett BRT-stråk norrut ska utredas.

– Att utveckla BRT är viktigt för att skapa hållbar infrastruktur i ett växande Örebro. Det är en långsiktig satsning som pågår över flera mandatperioder och det kräver ett brett politiskt stöd. En förhandling är ett givande och tagande och i det här fallet innebär det att vi avbryter den planerade ombyggnationen av Hertig Karls Allé samt att vi kommer bifalla Moderaternas förslag om att vi ska utreda förutsättningarna för ett BRT-stråk även norrut, säger Ullis Sandberg (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

BRT står för bus rapid transit, eller som det av vissa trafikplanerare kallas, ”Superbussar”. Konceptet kan liknas vid spårvagnar eftersom de har hög turtäthet, egna filer och anpassade hållplatser där de inte behöver svänga ut och in från vägen. Till skillnad från spårvagn är dock anpassade busslinjer mycket billigare och kan transportera fler resenärer.
I och med överenskommelsen genomförs första etappen mellan Brickebacken och Tegnerlunden som beräknas vara i drift 2025.
Den planerade kostnaden för första etappen beräknas kosta mellan 180-250 miljoner kronor. Av dessa finansieras 125 mkr via stöd från länstransportplanen (statliga medel).
Den planerade ombyggnationen av Hertig Karls allé avbryts och det innebär att en investering på 39 miljoner inte genomförs.  Dock kommer nödvändiga underhållsarbeten av vatten och avlopp behöva genomföras. Samt träd återplanteras.

 

facebook Twitter Email