Välfärdssatsningar före skattesänkningar om Socialdemokraterna får bestämma kommande år

Socialdemokraterna i Örebro går till val på välfärdssatsningar inom främst skola och äldreomsorg, satsningar som partiet ställer mot Moderaternas skattesänkningar. Bland annat lovar Socialdemokraterna 115 miljoner till skolutveckling för att höja skolresultaten och fler trygga boenden för äldre.  – Socialdemokraterna i Örebro går till val på välfärd före skattesänkningar. Det är vad örebroarna vill att vi…

Läs mer

Örebro kommun ska gå före i klimatomställningen och öka resurserna till brandkåren

– Örebro har under många år gått före i arbetet mot klimatförändringarna. Vi satsar stort på förnybar energi via till exempel utvecklingsbolaget Kumbro. Örebro kommun har kommit långt men arbetet måste fortsätta och intensifieras. Tillsammans med det måste även beredskapen för klimatförändringar öka. Vi socialdemokrater lovar att fortsätta leda arbetet i klimatomställningen, säger Kenneth Nilsson, Kommunstyrelsens ordförande (S)…

Läs mer

Socialdemokraterna vill utveckla Hjälmaren som besöksmål

Örebro är en sjöstad. Inför valet 1994 gick Socialdemokraterna till val på att utveckla Oset som naturreservat, Moderaterna ville då bygga en motorled på samma plats. Socialdemokraterna vann det valet och sedan dess Oset blivit en av örebroarnas mest älskade platser. Under åren har även Rynningeviken och stråket mot småbåtshamnen utvecklats. Nu är det dags att ta nästa steg…

Läs mer
facebook Twitter Email