Örebroporten ska bidra med mer pengar till välfärden

Det kommunägda Örebroporten Fastigheter AB får i uppdrag från kommunstyrelsen att öka sin utdelning till Örebro kommun efter en reavinst, samt investera 5 miljoner kronor till energieffektiviseringar. - Örebroporten har gjort en försäljning av fastigheter och delar av vinsten ska komma till nytta för kommuninvånarna genom att stärka årets ekonomiska resultat. En ytterligare del anser vi borde användas till det viktiga arbetet med energieffektiviseringar hos bolaget, säger Kenneth Handberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

I början av året sålde Örebroporten Fastigheter AB fastigheter i Mellringestaden. Detta gör att kommunstyrelsen anser att det finns utrymme att höja uttaget av vinst från bolaget med 35 miljoner kronor. Dessutom vill kommunstyrelsen ge Örebroporten i uppdrag att genomföra energieffektivisering motsvarande 5 miljoner kronor. – Energieffektiviseringsåtgärderna ska vara av sådan art som normalt inte…

Läs mer
John Johansson (S), ordförande i Programnämnd social välfärd.

Örebro kommun stärker arbetet mot dopning – och lämnar tynande nätverk mot droger

Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete i Örebro beslutade på sitt sammanträde på tisdagen att ge Örebro läns idrottsförbund, ÖLIF, i uppdrag att driva arbetet mot dopning på privata gymanläggningar. Arbetet ska ske med stöd av modellen ”100 % ren träning” och ge gymanläggningar utbildning och certifiering samt stöd vid behov. - Socialtjänsten har bedrivit ett dopningspreventivt arbete genom sin öppenvårdsgrupp mot privata gym, men har ökade egna behov och hinner inte prioritera detta viktiga arbete. Därför ger vi nu Örebro läns idrottsförbund i uppdrag att ta över arbetet med stöd av den metod som kallas ”100 % ren träning”, säger John Johansson, kommunalråd (S) och ordförande i Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete.

Länsstyrelsen leder ett samordningsarbete inom länet med kommunerna och det arbetet kommer att vara ett stöd. Arbetet syftar till att bland annat förebygga samt minska dopning på träningsanläggningar i Örebro län och att minska tillgången på och bruket av dopningsmedel. Örebro läns idrottsförbund ersätts med drygt 100 000 kronor per år i två år med ett…

Läs mer

Ett Örebro för framtiden – budget och övergripande strategier 2020

Örebro kommuns politiska ledning bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna presenterar en budget redo att möta stora demografiska förändringar och klimatutmaningen. - I en tid där kommunsverige har stora uppgifter i att bygga äldreomsorg och skolor är vi bättre rustade än många andra kommuner, även om de kommande åren är väldigt utmanande, säger kommunstyrelsens ordförande Kenneth Handberg (S).

För första gången tar kommunens budget och övergripande strategier avstamp i FN:s Agenda 2030. Det övergripande syftet är att fram till år 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och vidta åtgärder mot klimat- och miljöförändringar. – Den här resan ska Örebro kommun med på. Det här är…

Läs mer
facebook Twitter Email