Förhandling säkrar långsiktigt samarbete med BRT

Bred förankring kring satsningen på hållbar kollektivtrafik i Örebro kommun genom att satsa på BRT. Den planerade ombyggnationen av Hertig Karls allé avbryts och förutsättningarna för ett BRT-stråk norrut ska utredas.

– Att utveckla BRT är viktigt för att skapa hållbar infrastruktur i ett växande Örebro. Det är en långsiktig satsning som pågår över flera mandatperioder och det kräver ett brett politiskt stöd. En förhandling är ett givande och tagande och i det här fallet innebär det att vi avbryter den planerade ombyggnationen av Hertig Karls…

Läs mer

Örebro kommun och Region Örebro skriver avtal om jättesatsning på spårvagn på hjul

Örebro kommun och Region Örebro län tecknar samverkansavtal för BRT, Buss rapid transport. - Alla städer som växer behöver utveckla sitt trafiknät, vissa städer har tunnelbana, andra spårvagn. Vi väljer att satsa på BRT, det kan beskrivas som spårvagn på hjul. BRT har har spårvagnens effektivitet men kostar mindre att investera i, säger Ullis Sandberg (S), kommunalråd i Örebro med ansvar för samhällsbyggnad.

Samverkansavtalet innebär att Region Örebro län och Örebro kommun tillsammans inför BRT i Örebro för att ta sig an framtidens trafikutmaningar. BRT har diskuterats under en längre tid mellan Region Örebro län och Örebro kommun och nu finns ett avtal med tidplan och uppdelning av del i genomförande och finansiering klar. – BRT står för…

Läs mer

Mötesplats i Odensbacken får stöd

Kulturnämnden i Örebro kommun har beslutat att stödja föreningen och mötesplatsen Tegelhuset i centrala Odensbacken. Tegelhuset som har 100 enskilda medlemmar och ett tjugotal medlemsföreningar får nu ett årligt ekonomiskt bidrag på 75 000 kronor till framförallt lokalkostnader.

Tegelhuset har verksamhet i lokalerna flera dagar i veckan och har flera olika typer av arrangemang. På onsdagarna fungerar det som en fritidsgård på eftermiddagarna och det arrangeras bland annat stick- och slöjdcafé, loppmarknad med barnkläder, soppluncher och lovaktiviteter. Föreningen har 100 enskilda medlemmar och ett tjugotal medlemsföreningar som har sin verksamhet eller förlägger sina…

Läs mer
facebook Twitter Email