Örebro utvecklar pendlarparkeringar

På torsdagens programnämnd Samhällsbyggnad presenteras en rapport om möjliga lägen och en strategisk översikt av pendlarparkeringar i Örebro kommun. Rapporten visar var det är möjligt att utveckla parkeringsplatser för att sedan fortsätta delar av resan med kollektivtrafik eller cykel.

– Jag får ofta frågan om hur vi i Örebro kommun arbetar med pendlarparkeringar och hur vi på ett bättre sätt kan skapa möjligheter för att ställa bilen och göra delar av resan via tillexempel tåg eller buss. Som ett led i det strategiska arbetet med att utveckla trafik- och mobilitetslösningar i Örebro kommun så…

Läs mer

Örebroporten ska bidra med mer pengar till välfärden

Det kommunägda Örebroporten Fastigheter AB får i uppdrag från kommunstyrelsen att öka sin utdelning till Örebro kommun efter en reavinst, samt investera 5 miljoner kronor till energieffektiviseringar. - Örebroporten har gjort en försäljning av fastigheter och delar av vinsten ska komma till nytta för kommuninvånarna genom att stärka årets ekonomiska resultat. En ytterligare del anser vi borde användas till det viktiga arbetet med energieffektiviseringar hos bolaget, säger Kenneth Handberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

I början av året sålde Örebroporten Fastigheter AB fastigheter i Mellringestaden. Detta gör att kommunstyrelsen anser att det finns utrymme att höja uttaget av vinst från bolaget med 35 miljoner kronor. Dessutom vill kommunstyrelsen ge Örebroporten i uppdrag att genomföra energieffektivisering motsvarande 5 miljoner kronor. – Energieffektiviseringsåtgärderna ska vara av sådan art som normalt inte…

Läs mer
John Johansson (S), ordförande i Programnämnd social välfärd.

Örebro kommun stärker arbetet mot dopning – och lämnar tynande nätverk mot droger

Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete i Örebro beslutade på sitt sammanträde på tisdagen att ge Örebro läns idrottsförbund, ÖLIF, i uppdrag att driva arbetet mot dopning på privata gymanläggningar. Arbetet ska ske med stöd av modellen ”100 % ren träning” och ge gymanläggningar utbildning och certifiering samt stöd vid behov. - Socialtjänsten har bedrivit ett dopningspreventivt arbete genom sin öppenvårdsgrupp mot privata gym, men har ökade egna behov och hinner inte prioritera detta viktiga arbete. Därför ger vi nu Örebro läns idrottsförbund i uppdrag att ta över arbetet med stöd av den metod som kallas ”100 % ren träning”, säger John Johansson, kommunalråd (S) och ordförande i Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete.

Länsstyrelsen leder ett samordningsarbete inom länet med kommunerna och det arbetet kommer att vara ett stöd. Arbetet syftar till att bland annat förebygga samt minska dopning på träningsanläggningar i Örebro län och att minska tillgången på och bruket av dopningsmedel. Örebro läns idrottsförbund ersätts med drygt 100 000 kronor per år i två år med ett…

Läs mer
facebook Twitter Email