Örebro kommun klättrar i nationell skolranking

Örebro kommun har förbättrat sin rankning i Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommun och klättrar från plats 143 till 82 - en förbättring med 61 placeringar jämfört med föregående års resultat.  Högre andel pedagogiskt utbildade lärare i skolan och fler elever i årskurs nio med godkända betyg är exempel på områden som gör att Örebro kommun stiger i rankningen.

   – Det är mycket glädjande. Vi jobbar fokuserat med vårt skolutvecklingsarbete och det är bra att vi stärker våra resultat på många viktiga områden. Det finns fortfarande mycket kvar att göra, men det är ett kvitto på att vi jobbar i rätt riktning, säger Jessica Ekerbring (S), kommunalråd med ansvar för Barn och utbildning….

Läs mer
facebook Twitter Email