Sommarens lovskola har lett till fler behöriga elever

Sedan 1 augusti 2017 är huvudmän skyldiga att under vissa förutsättningar erbjuda obligatorisk lovskola för elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan. Satsningen har visat sig ge goda resultat för många elever som nu under hösten kunnat fortsätta med sina studier på gymnasiet.

Lovskola är till för elever som har gått ut årskurs 8 och som riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan under årskurs 9 och till elever som har gått ut årskurs 9 utan att bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. I Örebro kommun har 294 obehöriga elever i årskurs…

Läs mer

Mer resurser till förskolor med störst behov

Idag fattas beslut i Programnämnd Barn och utbildning om att förskolans resursfördelningsmodell även ska ta hänsyn till barns vistelsetid i förskolan samt barns olika socioekonomiska förutsättningar. För varje barn får förskolan en viss summa som beräknas utifrån flera olika faktorer. Från och med årsskiftet införs nya parametrar som tar hänsyn till barns vistelsetid i förskolan…

Läs mer

Klart med satsning på socialpedagoger i förskola och skola

På Programnämnd Barn och utbildnings sammanträde fattas idag beslut om att satsa 3 miljoner kronor på att anställa socialpedagoger i förskolan och skolan. Programnämnden satsar även ytterligare cirka 1,2 miljoner kronor för att göra en kartläggning av områdets kompetensförsörjning. Satsningarna sker inom ramen för ”Skolutveckling tillsammans – Topp 25 2025” Två skolor i Örebro kommun…

Läs mer
facebook Twitter Email