Skolan den styrande ledningens viktigaste prioritet i plattformen 2019-2022

När Örebros politiska ledning; Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, på tisdagen presenterade sin politiska plattform var de tydliga med att skolan kommer att vara den viktigaste prioriteringen kommande mandatperiod. FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling ska också genomsyra hela styrningen av kommunen.

– Vi är trygga med var vi har varandra både i frågor där vi står nära varandra och där vi tycker olika. De samtal som har lett fram till den här politiska plattformen har därför varit öppna och konstruktiva. Vi förenas alla tre i en stark vilja att utveckla Örebro till en kommun som håller…

Läs mer

Sommarens lovskola har lett till fler behöriga elever

Sedan 1 augusti 2017 är huvudmän skyldiga att under vissa förutsättningar erbjuda obligatorisk lovskola för elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan. Satsningen har visat sig ge goda resultat för många elever som nu under hösten kunnat fortsätta med sina studier på gymnasiet.

Lovskola är till för elever som har gått ut årskurs 8 och som riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan under årskurs 9 och till elever som har gått ut årskurs 9 utan att bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. I Örebro kommun har 294 obehöriga elever i årskurs…

Läs mer

Mer resurser till förskolor med störst behov

Idag fattas beslut i Programnämnd Barn och utbildning om att förskolans resursfördelningsmodell även ska ta hänsyn till barns vistelsetid i förskolan samt barns olika socioekonomiska förutsättningar. För varje barn får förskolan en viss summa som beräknas utifrån flera olika faktorer. Från och med årsskiftet införs nya parametrar som tar hänsyn till barns vistelsetid i förskolan…

Läs mer
facebook Twitter Email