Klart med satsning på socialpedagoger i förskola och skola

På Programnämnd Barn och utbildnings sammanträde fattas idag beslut om att satsa 3 miljoner kronor på att anställa socialpedagoger i förskolan och skolan. Programnämnden satsar även ytterligare cirka 1,2 miljoner kronor för att göra en kartläggning av områdets kompetensförsörjning. Satsningarna sker inom ramen för ”Skolutveckling tillsammans – Topp 25 2025” Två skolor i Örebro kommun…

Läs mer

Klart med stor satsning på fler vuxna i skolan och ett bättre ledarskap

Idag fattar Programnämnd Barn och utbildning beslut om flera stora satsningar för skolan i Örebro. Inom ramen för skolutvecklingsprojektet Topp 25 2025 kommer helt nya professioner att testas i Örebros skolor; totalt sju lärarassistenter och sju heltidsmentorer ska anställas. Det kommer utöver detta även satsas 6 miljoner kronor på kompetensutveckling för rektorer och förskolechefer. Totalt uppgår…

Läs mer

Örebro kommun klättrar i nationell skolranking

Örebro kommun har förbättrat sin rankning i Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommun och klättrar från plats 143 till 82 - en förbättring med 61 placeringar jämfört med föregående års resultat.  Högre andel pedagogiskt utbildade lärare i skolan och fler elever i årskurs nio med godkända betyg är exempel på områden som gör att Örebro kommun stiger i rankningen.

   – Det är mycket glädjande. Vi jobbar fokuserat med vårt skolutvecklingsarbete och det är bra att vi stärker våra resultat på många viktiga områden. Det finns fortfarande mycket kvar att göra, men det är ett kvitto på att vi jobbar i rätt riktning, säger Jessica Ekerbring (S), kommunalråd med ansvar för Barn och utbildning….

Läs mer
facebook Twitter Email