Örebro kommun förändrar valfrihetssystemet inom omvårdnadstjänster Den styrande majoriteten i Örebro kommun föreslår att nuvarande valfrihetssystem för omvårdnadstjänster görs om. Nuvarande valfrihetssystem (LOV) för omvårdnadstjänster ersätts av ett system som bygger på leverantörer upphandlade enligt Lagen om upphandling (LOU). Sedan införandet av valfrihetssystemet (LOV) på omvårdnadstjänster har underskotten för kommunens hemvård ökat drastiskt. I höstas presenterades därför kommunledningen att en genomlysning av…

Läs mer

S i Örebro har tagit ut laget inför valet

Socialdemokraterna i Örebro kommun har fastställt sin lista till kommunfullmäktige inför valet 2018. Beslutet togs vid socialdemokraternas representantskap. – Jag är stolt över vårt parti och alla våra kompetenta kandidater. Vi ska fortsätta att vara den progressiva kraft som styr Örebro kommun. Det är så vi kan fortsätta att förbättra välfärden för alla örebroare. Nu har…

Läs mer

20 miljoner till bredbandsutbyggnad i Örebro kommun

Utbyggnaden av bredband på landsbygden är en nödvändighet i ett modernt demokratiskt samhälle. Projekten främjar innovationer, konkurrenskraft och samhällsutveckling och bidrar till att förenkla vardagen för företag och privatpersoner. I Örebro kommun är målet att 70 procent av alla hushåll och företag i såväl tätorter som i glesbygd under år 2018 ska kunna erbjudas en…

Läs mer
facebook Twitter Email