Glanshammars torg kommer rustas upp

Glanshammars torg kommer att genomgå en upprustning med start tidigast våren 2018. Det finns två olika förslag där det ena är en upprustning av torget i dess nuvarande form och det andra är att göra om torget helt. Glanshammars torg är i dagsläget kantat av framförallt två verksamheter: ICA-handlaren och pizzeriaägaren som finns i anslutning…

Läs mer

Ny förskola i Brickebacken ersätter förskolan Hopprepet

På onsdag fattar Programnämnd Barn och utbildning beslut om att bygga en ny förskola för att ersätta Hopprepets uttjänta lokaler. Förskolan planeras att stå färdig hösten 2018 och ha plats för 90 barn. Förskolan Hopprepets lokaler i Brickebacken har uppnått sin tekniska livslängd och behöver därför rivas, och helt nya lokaler ska byggas. Förskolan kommer…

Läs mer

Klart med 4,7 miljoner kronor till forskning och fysisk aktivitet i skolan

På onsdag klubbas ytterligare satsningar på skolutveckling inom ramen för ”Topp 25 2025” i Örebro kommun. Totalt handlar det om beslut värda 4,7 miljoner kronor som fattas på Programnämnd barn och utbildning. – Det händer mycket i Örebro kommun när det gäller skolutveckling. Det fattas beslut om stora forskningsinsatser i samarbete med universitetet och två…

Läs mer
facebook Twitter Email