Kapitaltillskott för att växla upp arbetet med Oslo-Stockholm

I dag beslutar kommunstyrelsen om att tillföra ytterligare medel till det samägda bolaget Oslo-Stockholm 2,55 AB. Anledningen är att bolaget under våren arbetat intensivt och framgångsrikt med att realisera planerna på en snabbare järnvägsförbindelse mellan de två nordiska huvudstäderna. Om stråket Oslo-Stockholm med en restid på strax under tre timmar förverkligas innebär det stora positiva effekter…

Läs mer

Nya lösningar ska öka återvinningen av matavfall

Genom en ny typ av papperspåse ska Örebroarnas hantering av matavfall underlättas. De nya påsarna ska klara fukt bättre än de nuvarande. Påsarna ska bli verklighet genom att kommunen genomför en så kallad innovationsupphandling. Vid sitt möte 22 augusti tar kommunstyrelsen beslut om att genomföra en innovationsupphandling av en ny typ av matavfallspåse. Innovationsupphandling innebär…

Läs mer

Sjuksköterskesituationen för hemsjukvården löst

Sjuksköterskebemanningen i Örebro kommuns hemsjukvård har liksom tidigare år varit problematisk inför sommaren. I år har situationen i hemsjukvårdsenhet Nordost varit svårast att lösa. Den är nu löst och inför hösten har ett flertal nya sjuksköterskor rekryterats. All hemsjukvård i Örebro kommun drivs i kommunal regi. Hemsjukvården har således i uppgift att stötta patienter hos…

Läs mer
facebook Twitter Email