Nya medarbetare på kommunalrådskansliet

Socialdemokraternas kansli i Rådhuset har rekryterat två nya politiska sekreterare, Isabelle Nerelius och Alexander Bygdén. De kommer i första hand jobba med att på olika sätt stödja kommunalråden i deras arbete. Kontaktuppgifter till Isabelle och Alexander hittar du under Kontakt – Kommunalrådskansliet

Läs mer

Kraftfulla åtgärder för att minska effektiviseringarna på skolan

Det budgetbeslut som kommunfullmäktige fattade i höstas får orimliga konsekvenser när Programområde barn- och utbildning ska fatta beslut om hur pengar ska fördelas till skolan och förskolan. Därför kommer Kommunstyrelsen redan på nästa möte fatta beslut om att 30 nya miljoner kronor fördelas till skolområdet. – Jag vill vara tydlig att vi ska värna kärnuppdraget…

Läs mer

Fokus på kompetensförsörjning i Vuxams budget för 2019

I torsdags fattade Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (Vuxam) beslut om verksamhetsplan och budget för 2019. Nämnden har ansvar för bland annat vuxenutbildning, kommunala arbetsmarknadsinsatser samt försörjningsstöd och förfogar över drygt en halv miljard, 544 mkr, till insatser inom sitt ansvarsområde. Verksamhetsplanen för 2019 pekar ut riktningen för året och fokuserar främst på insatser som kan stärka…

Läs mer
facebook Twitter Email