Kommunen tar fram åtgärdsplan för färdtjänstekonomin

För att nå balans inom färdtjänstekonomin som kraftigt överskrider sin budget tvingas Örebro kommun göra ambitionsminskningar. - I ett läge där kostnaderna inom färdtjänsten ökar betydligt mer än budgeten är det viktigt för oss att värna det grundläggande uppdraget i färdtjänsten. Vi kommer avsluta en del av de tillköp vi haft från regionen och för över till färdtjänsbudgeten istället. Det rör sig om en förstärkning på mellan 12 och 14 miljoner, säger Ullis Sandberg (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad.

Färdtjänst är en tjänst som tillhandahålls av Region Örebro län men som betalas av Örebro kommun. Under flera år har färdtjänsten överskridit budget till att nu ligga mer än 50% över tilldelad ram. Att få ett tillskott från övriga delar i kommunen är i dagsläget inte rimligt. Därför tas nu tuffa beslut. Örebro kommun är…

Läs mer

Nya medarbetare på kommunalrådskansliet

Socialdemokraternas kansli i Rådhuset har rekryterat två nya politiska sekreterare, Isabelle Nerelius och Alexander Bygdén. De kommer i första hand jobba med att på olika sätt stödja kommunalråden i deras arbete. Kontaktuppgifter till Isabelle och Alexander hittar du under Kontakt – Kommunalrådskansliet

Läs mer

Kraftfulla åtgärder för att minska effektiviseringarna på skolan

Det budgetbeslut som kommunfullmäktige fattade i höstas får orimliga konsekvenser när Programområde barn- och utbildning ska fatta beslut om hur pengar ska fördelas till skolan och förskolan. Därför kommer Kommunstyrelsen redan på nästa möte fatta beslut om att 30 nya miljoner kronor fördelas till skolområdet. – Jag vill vara tydlig att vi ska värna kärnuppdraget…

Läs mer
facebook Twitter Email