Ett steg närmare naturreservatet Björkön

Programnämnd Samhällsbyggnad har beslutat att anta den skötselplan som möjliggör bildandet av naturreservat Björkön. En viktig pusselbit i Örebro kommuns strategiska arbete med att värna och utveckla värdefulla natur- och rekreationsområde i kommunen.

– I och med det här beslutet tillskapar vi ett nytt naturreservat i Örebro. Att som en stark tillväxtkommun tillskapa så mycket nya skyddade naturområden tror jag är unikt. Samtidigt utvecklar vi ännu ett besöksmål i Hjälmaren och öppnar upp för både rekreation, friluftsliv och turism, säger Ullis Sandberg kommunalråd och ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad…

Läs mer

750 hektar skyddad/restaurerad mark tack vare Örebro kommuns Naturplan

En utvärdering av arbetet med Örebro kommuns Naturplan visar att målet att skydda eller restaurera minst 500 hektar mark har uppnåtts. 750 hektar mark har skyddats eller restaurerats under åren 2014–2019. Dessutom har många åtgärder för att förbättra friluftslivet genomförts.

Örebro kommuns Naturplan visar kommunens mål och ambitioner för arbetet med naturvård och friluftsliv. För att värna den biologiska mångfalden och friluftslivet behövs en väl fungerande grön infrastruktur både i städerna och i landskapet. Naturplanen innehåller de åtgärder som kommunen ska genomföra för att förbättra naturvården och friluftslivet i kommunen. – Förlusten av biologisk mångfald…

Läs mer

Samarbete mellan Örebro kommun, ÖBO och E.ON för det nya bostadsområdet Tamarinden

Örebro kommun, Örebrobostäder och E.ON har upprättat ett samarbete med ambition att tillskapa ett unikt bostadsområde: Tamarinden, Sörbyängen. Tamarinden kan bli Sveriges första bostadsområde som producerar, lagrar och delar energi mellan fastigheterna.

Inför planerad markanvisning i november har Örebro kommun, Örebrobostäder och E.ON upprättat ett samarbete med ambition att tillskapa ett unikt bostadsområde. Området kallas Tamarinden, Sörbyängen och ligger precis intill Ica Maxi vid universitetsområdet i Örebro. De tre parterna samarbetar nu för att hitta nya lösningar för att skapa smarta städer och minska beroendet av fossila…

Läs mer
facebook Twitter Email