Så blir nya Askenäshemmet i Odensbacken

Sedan länge har Askenäshemmet i Odensbacken varit i behov av renovering. Programnämnd social välfärd har nu satt ner foten och beslutade på sitt sammanträde att ett helt nytt och modernt vård- och omsorgsboende med 36 platser ska byggas där det gamla nu står. Nya Askenäshemmet ska bli modernt, naturnära och trivsamt.

– Det känns roligt att äntligen kunna ta ett beslut för att inleda arbetet med att bygga ett nytt Askenäs. Det här har varit en fråga som har tagit alldeles för lång tid, men nu finns en förstudie på ett modernt vård- och omsorgsboende som när det står klart om fyra år kommer lyfta hela Odensbacken. Hela Örebro måste…

Läs mer

600 000 kronor till Näringslivsutveckling på landsbygden i Örebro Kommun

Landsbygdsnämnden fördelar nu medel till flera företagsorganisationer runt om i kommunen. Syftet är att stärka näringslivsutvecklingen och skapa en attraktiv landsbygd i Örebro kommun.

Medlen fördelats mellan fyra företagarorganisationer som arbetar med näringslivsutvecklande insatser på landsbygden. Organisationerna är Samverkarna i Östernärke, Samverkarna i Glanshammarsbygden, Ervalla företagare och Tysslinge företagare. – För att kommunen ska växa och må bra behövs bland annat ett livskraftigt företagande. Små och växande företag skapar många arbetstillfällen. Därför bidrar denna satsning till ökade försörjningsmöjligheter på…

Läs mer
John Johansson (S), ordförande i Programnämnd social välfärd.

Högre habiliteringsersättning i Örebro

Örebro kommun beslutar om högre ersättning till deltagare inom daglig verksamhet. Efter dialog med funktionshindersföreningarna rekvirera kommunen i år hela statsbidraget för höjd habiliteringsersättning.

Habiliteringsersättning är den ersättning som betalas ut till deltagare vid daglig verksamhet inom LSS. Förutom att den tidigare beslutade höjningen av habiliteringsersättning blir kvar kommer Örebro kommun betala ut en sommarbonus och en vinterbonus, till deltagarna. 1 juli 2018 höjde Örebro kommun habiliteringsersättningen från 30 kronor för halvdag och för heldag 45 kronor, till 40…

Läs mer
facebook Twitter Email