Rörelsenätverk ska ge god och jämlik hälsa, samt bidra till social och ekologisk hållbarhet

Fysisk aktivitet har ett väl dokumenterat samband med hälsa. Kunskapsläget kring fysisk aktivitet och dess betydelse för en god hälsa och ett social hållbart samhälle har ökat, men majoriteten av barn, ungdomar, vuxna och äldre når inte upp till den rekommenderade nivån. Örebro kommun initierar ett rörelsenätverk för att stärka arbetet med att främja fysisk aktivitet ytterligare genom att skapa bred samverkan mellan samhällets olika aktörer för att tillsammans samordna och intensifiera arbetet.

Parter i nätverket är Örebro kommun, Region Örebro län, Örebro universitet, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Handelskammaren Mälardalen, Örebro läns idrottsförbund, Länsstyrelsen. Länets övriga kommuner kommer att bjudas in. Kommundirektören har utsett hållbarhetschef Katrin Larsson som Örebro kommuns representant i rörelsenätverkets operativa ledningsgrupp. Per-Åke Sörman (C) har utsetts till Örebro kommuns representant i rörelsenätverkets politiska styrgrupp. – Genom denna…

Läs mer

Upprustning av samlingslokaler på landsbygden

Kommunledningen avsätter nu dubbelt så mycket pengar på upprustning av samlingslokaler på landsbygden jämfört med tidigare år. I budgeten för 2019 satsas ytterligare 500 000 kronor till Landsbygdsnämnden för detta ändamål. Det innebär att det totalt finns en miljon kronor att fördela till föreningar som är i behov av upprustning av samlingslokaler på landsbygden.

– Att ha fungerande och tillgängliga samlingslokaler på landsbygden är en viktig del i arbetet för att skapa en attraktiv kommun. Vi ska kunna bo, leva och verka såväl på landsbygden som i stadskärnan. Fungerande möteslokaler skapar förutsättningar till ökad gemenskap, delaktighet och trygghet bland befolkningen, säger Per-Åke Sörman, Landsbygdsnämndens ordförande. Ett konkret beslut på…

Läs mer

100 timmar till vallokalerna stänger – häng med Kenneth Nilsson i valspurten

Med mindre än 100 timmar kvar till vallokalerna stänger handlar det om att vinna varje möjlig röst. I valspurten kan nu väljarna följa kommunstyrelsens ordförande Kenneth Nilsson (S) på Socialdemokraterna i Örebros facebooksida. De sista timmarna innan vallokalerna stänger handlar det om att mobilisera så många väljare och valarbetare som möjligt.

– Nu gäller det att få alla som vill se ett samhälle där välfärd är viktigare än skattesänkningar och alla som vill hålla Sverigedemokraterna borta från inflytande i Örebro och i Sverige att gå till valurnorna. Vi tänker jobba hårt in i det sista för att vinna varje möjlig röst, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens…

Läs mer
facebook Twitter Email