Konstnärlig utsmyckning i tunnlar

Kultur- och fritidsförvaltningen och Tekniska nämnden går ihop för att skapa konst i Örebros tunnlar. Syftet är att öka trivseln och tryggheten i det offentliga rummet. Två gång- och cykeltunnlar upplåts initialt till offentlig konst.

Kultur- och fritidsförvaltningen och Tekniska nämnden har inlett ett samarbete för att skapa konst i två gång-och cykeltunnlar i Örebro. Projektet innebär att offentlig konst blir tillgänglig för fler och som en trygghetsskapande åtgärd som gör att tunnlarna förhoppningsvis upplevs som mer upplysta. Genom att göra ungdomarna i närområdet delaktiga i utformningen av tunnlarna är…

Läs mer

En miljon till Norrbyparken

Tekniska nämnden beslutade under dagens nämndsammanträde att den så kallade ”parkmiljonen” för 2018 ska användas till Norrbyparken. En större upprustning av parken kommer ske under 2019.

”Parkmiljonen” är en miljon av parkinvesteringsanslaget som tekniska nämnden varje år genom medborgardialog använder till en större upprustning av en park. Norrbyparken är en uppskattad mötesplats som används av många, men som idag har för låg kvalité. – I kommunens nya Grönstrategi har just centrala norr pekats ut som ett område där tillgången till parker…

Läs mer

Trädgårdsgatan är klar: på ett år har stadskärnan utökats

Nu är hela Trädgårdsgatan – Alnängsgatan öppen för all trafik. Sedan september förra året har sträckan byggts om i etapper och nu finns bra utrymmen för både gång och cykel längs hela sträckan, mer grönska, parkeringsmöjligheter och bättre handelslägen längs gatan.

Hela Trädgårdsgatan-Alnängsgatan har på ett år byggts om till en stadsgata med parkeringsplatser, grönska och mer ytor för cykel och gång längs hela gatan. Gatan kommer framöver hantera samma mängd biltrafik som innan ombyggnaden, men utryckningsfordon får lättare att ta sig fram genom egna ytor som gör att de kan ta sig förbi även när…

Läs mer
facebook Twitter Email