Ett steg närmare Vätternvattnet

Åtta kommuner i Örebro län går nu ihop för att bilda aktiebolaget för Vätternvattnet och Örebro kommun är en av dem. Dricksvattenförsörjningen är en utmaning för många kommuner i länet och därför har flera kommuner valt att ansluta sig till projektet Vätternvattnet. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och i dagsläget förser Svartån 120 000 örebroare…

Läs mer

Örebro utreder om fritidshus kan bli tillgängligt för fler

Kan Örebro kommun bidra till att fler i framtiden kan skaffa fritidshus? Det har Stadsbyggnadskontoret fått i uppdrag att utreda. I takt med att kraven på nybyggda hus höjts har det blivit allt svårare för låg- och medelinkomsttagare att skaffa fritidshus, på det sätt som varit möjligt för tidigare generationer. Många fritidshusområden i Örebro omvandlas…

Läs mer

Örnsro Trästad ett steg närmare förverkligande

Detaljplanen för Örnsro trästad är nu ute på samråd och alla är välkomna att skicka in sina synpunkter. 2015 anordnades en arkitekttävling för hur Örnsro skulle kunna utvecklas till ett bostadsområde. Syftet med tävlingen var att skapa en arkitektoniskt spännande byggnation med hög kvalitet. Vinnare av arkitekttävlingen blev förslaget Örnsro Trästad.   Vinnare av arkitekttävlingen…

Läs mer
facebook Twitter Email