Trädgårdsgatan är klar: på ett år har stadskärnan utökats

Nu är hela Trädgårdsgatan – Alnängsgatan öppen för all trafik. Sedan september förra året har sträckan byggts om i etapper och nu finns bra utrymmen för både gång och cykel längs hela sträckan, mer grönska, parkeringsmöjligheter och bättre handelslägen längs gatan.

Hela Trädgårdsgatan-Alnängsgatan har på ett år byggts om till en stadsgata med parkeringsplatser, grönska och mer ytor för cykel och gång längs hela gatan. Gatan kommer framöver hantera samma mängd biltrafik som innan ombyggnaden, men utryckningsfordon får lättare att ta sig fram genom egna ytor som gör att de kan ta sig förbi även när…

Läs mer

CV-området blir ny stadsdel i Örebro

Örebro växer och för att säkerställa att alla ska få plats så utvecklar vi nya stadsdelar. CV-området, som idag är ett industriområde kommer att utvecklas till en levande stadsdel med bostäder, grönområden och arbetsplatser. Örebro kommun har nu tagit fram ett planprogram för att idén ska bli verklighet.

CV-området är ett industriområde som är centralt placerat i Örebro och de äldsta delarna har använts i över 100 år. Örebro kommun har tillsammans med Jernhusen som äger industriområdet tagit fram ett planprogram för hur man ska kunna utveckla det kulturhistoriska industriområdet. Jernhusen vill utveckla området långsiktigt och i flera etapper fram till 2040. –…

Läs mer

Budget 2018: satsningar på ridsporten i Karlslund

Örebros politiska majoritet väljer att satsa på ett nytt ridhus och upprustningen av ett stall i Karlslund. Den totala summan är 11 miljoner och projekteringen av ridhuset påbörjas under 2018.

Örebro Fältrittklubb är de som bedriver verksamheten i Karlslunds ridhus. I verksamheten ingår bland annat ridskola, klubbtävlingar och officiella tävlingar. Det nya ridhuset innebär att Örebro Fältrittklubb får bättre förutsättningar att utveckla den pedagogiska verksamheten. – Satsningarna på ridsporten är viktiga för Karlslunds och Örebros fortsatta utveckling.  Vi vet att Örebro Fältrittklubb varit trångbodda i…

Läs mer
facebook Twitter Email