Fritidsnämnden ger fortsatt stöd för att lyfta flickidrotten

Fritidsnämnden fattade under gårdagens nämndsammanträdande beslut om att fortsätta ge ekonomiskt stöd till SISU Idrottsutbildarnas satsningar på flickidrott. Målet med satsningen är att öka flickors deltagande i idrotten. SISU vill därför få ekonomisk hjälp att stötta föreningars satsningar på flickor och för att ha en halvtidsanställd för att samordna projektet. Centrum för idrottsforskning (CIF) gör…

Läs mer

Brunnsparken kommer fortsätta vara stadsdelspark

Brunnsparken har de senaste åren diskuterats flitigt av såväl politiker som örebroare. Efter medborgardialogen om Brunnsparken föreslås nu att Brunnsparken ska fortsätta vara en stadsdelspark. Förslaget innebär bland annat att fler ska få tillgång till parken och att det kulturhistoriska värdet i parken bevaras. Därför hoppas Örebro kommun nu på förslag från företag, föreningar och…

Läs mer
facebook Twitter Email