Fler ska ha råd att bo i nyproducerade bostäder

Människor ska kunna bo bra i Örebro oavsett ålder eller inkomst. Socialdemokraterna i Örebro går till val på att fler ska ha råd att bo i nyproducerade lägenheter i Örebro.

För oss Socialdemokrater är bostäder viktiga. En ensamstående förälder med ett vanligt jobb ska kunna bo bra. Fler unga ska ha råd att flytta hemifrån, studenter ska få bra bostäder med rimliga hyror och äldre ska ha råd att byta boende oavsett hur mycket pension de har. När allt fler dessutom vill bo i Örebro…

Läs mer

S – vi lovar att bygga fler bostäder som fler har råd att bo i

Örebro växer och allt fler vill leva och bo här. Företag utvecklas och mår bra i vår kommun, vi har fått fart på jobben och tusentals nya örebroare har fått en ny bostad att flytta in i. Örebro står starkare i dag än tidigare. Alla människor har rätt till en bra bostad och när örebroarna blir fler behöver Örebro kommun ta ansvar för att det byggs fler bostäder som fler har råd att bo i.

Örebro har gått före både när det gäller att anvisa mark till billigare bostäder och när det gäller arbetet för lägre kostnader i nyproduktion i det kommunala bostadsbolaget ÖBO. Vi har visat att även en kommun kan skapa förutsättningar för billigare bostäder. Nu lovar vi att ta nästa steg. – En bra tillväxt bygger inte bara på att skapa…

Läs mer

Regeringssatsning ger miljoner till Örebro för att minska segregationen och öka jämlikheten

Regeringen har idag presenterat en långsiktig strategi mot segregation samt hur fördelningen av de medel som regeringen avsatt till arbetet kommer se ut. Örebro är en av 32 kommuner som under en tioårsperiod kommer kunna ansöka om medel till insatser för att minska segregationen och öka jämlikheten.

För 2018 kommer Örebro att kunna ansöka om 13,4 miljoner kronor och beloppet kommer öka väsentligt kommande år fram till 2027. Då antalet kommuner som kommer ha möjlighet att ansöka om medlen kan komma att revideras är siffrorna fortfarande preliminära men rör sig idag om 43 miljoner för 2019 och 71 miljoner årligen under perioden…

Läs mer
facebook Twitter Email