Vi ska bekämpa den psykiska ohälsan hos barn och unga

Vi socialdemokrater kommer aldrig acceptera en utveckling där barn och ungas psykiska ohälsa ökar. Därför lovar Socialdemokraterna nationellt att införa screening av barn och ungas psykiska hälsa i skolan, att korta väntetiderna till den psykiatriska vården och att det ska finnas möjlighet till snabbt stöd i mobilen. Vi socialdemokrater lovar att vi ska bli bättre på samverkan mellan sjukvården i Region Örebro län och elevhälsan vid skolorna. Vi måste ge barnen bättre förutsättningar till god vård och ett bra mående.

Just nu pågår en översyn och stora förändringar av den psykiatriska vården i Region Örebro län. Regionfullmäktige har gett uppdrag och avsatt pengar till de psykosociala team som nu byggs upp för att patienterna ska kunna få bättre stöd och hjälp vid vårdcentralerna. Ett mobilt psykiatriskt team är på väg att startas för att kunna…

Läs mer

Örebro kommun färdigställer tre hundlekplatser

Örebro kommuns kommer göra om två befintliga hundrastgårdar till hundlekplatser och skapa en helt ny hundlekplats i Åbyparken. De platser som kommer få en hundlekplats är Lundby IP, Brickebacken och Åbyparken.

Örebro kommun satsar på att färdigställa tre hundlekplatser. I Brickebacken har det tidigare varit en hundrastgård som inte varit tillgänglig för alla. Nu öppnar man upp den och utvecklar den så fler ska få ta del av ytan. Lundby har i dagsläget också en hundrastgård som är sliten och som nu kommer rustas upp. I…

Läs mer

Satsning för ökad trygghet och kvalitet

Programnämnd Barn och Utbildning beslutar om satsningar för ökad trygghet och kvalitet på våra förskolor och gymnasieskolor.

Totalt handlar det om en budgetökning på 7,0 miljoner kronor utifrån de ökade skatteintäkter som Kommunstyrelsen tidigare aviserat. Av de medel som riktas till förskolan fördelas 3,4 miljoner till kommunala förskolor och 1,6 miljoner kronor till de fristående. – Denna kvalitetsförstärkning på totalt 5,0 miljoner kronor gör vi för att kompensera förskolor i socioekonomiskt utsatta…

Läs mer
facebook Twitter Email