Aktuellt

Ersättningen inom daglig verksamhet höjs med 33 procent

Nu höjer Örebro kommun habiliteringsersättningen för personer som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Uppdraget gavs i kommunens budget 2018 och pengarna kommer att sökas från ett riktat statsbidrag som införts för att kommuner ska införa eller höja dagpenningen. Örebro kommun kommer att söka 1 250 000 kronor för detta, och beslutet förväntas fattas av programnämnd…

Läs mer

Ytterligare insatser för ökad trygghet

Fler fältassistenter, ökade öppettider på fritidsgårdar, upprustning av utemiljöer och en utredning kring hur kommunen ska jobba med uppsökande verksamhet riktad mot personer med missbruksproblem är några av de insatser som prioriterats av kommunledningen i årets budget.  Nu vidtas ytterligare åtgärder i syfte att öka tryggheten i hela kommunen. Flera av dem görs i samverkan…

Läs mer

Storsatsning på friluftsliv i Örebro kommun

Fritidsnämnden har beslutat om att förstärka och utveckla friluftsarbetet i Örebro kommun. Det är en unik satsning som gör att förvaltningen kan arbeta mer strategiskt för att fler ska komma ut i naturen.

Örebro kommuns förbättrade skatteprognos innebär en unik satsning på friluftslivet. Förvaltningen får nu möjlighet att förstärka upp sitt friluftsarbete med en ny tjänst som ska jobba strategiskt med att utveckla kommunens friluftsliv och på så sätt också förbättra samverkan mellan naturvård, social välfärd, turism, skola och friluftsliv. – Naturen ska vara tillgänglig för alla och…

Läs mer
facebook Twitter Email