Aktuellt

Konstnärlig utsmyckning i tunnlar

Kultur- och fritidsförvaltningen och Tekniska nämnden går ihop för att skapa konst i Örebros tunnlar. Syftet är att öka trivseln och tryggheten i det offentliga rummet. Två gång- och cykeltunnlar upplåts initialt till offentlig konst.

Kultur- och fritidsförvaltningen och Tekniska nämnden har inlett ett samarbete för att skapa konst i två gång-och cykeltunnlar i Örebro. Projektet innebär att offentlig konst blir tillgänglig för fler och som en trygghetsskapande åtgärd som gör att tunnlarna förhoppningsvis upplevs som mer upplysta. Genom att göra ungdomarna i närområdet delaktiga i utformningen av tunnlarna är…

Läs mer

Örebro kommun förändrar valfrihetssystemet inom omvårdnadstjänster Den styrande majoriteten i Örebro kommun föreslår att nuvarande valfrihetssystem för omvårdnadstjänster görs om. Nuvarande valfrihetssystem (LOV) för omvårdnadstjänster ersätts av ett system som bygger på leverantörer upphandlade enligt Lagen om upphandling (LOU). Sedan införandet av valfrihetssystemet (LOV) på omvårdnadstjänster har underskotten för kommunens hemvård ökat drastiskt. I höstas presenterades därför kommunledningen att en genomlysning av…

Läs mer

S i Örebro har tagit ut laget inför valet

Socialdemokraterna i Örebro kommun har fastställt sin lista till kommunfullmäktige inför valet 2018. Beslutet togs vid socialdemokraternas representantskap. – Jag är stolt över vårt parti och alla våra kompetenta kandidater. Vi ska fortsätta att vara den progressiva kraft som styr Örebro kommun. Det är så vi kan fortsätta att förbättra välfärden för alla örebroare. Nu har…

Läs mer
facebook Twitter Email