Nyheter

Trädgårdsgatan är klar: på ett år har stadskärnan utökats

Nu är hela Trädgårdsgatan – Alnängsgatan öppen för all trafik. Sedan september förra året har sträckan byggts om i etapper och nu finns bra utrymmen för både gång och cykel längs hela sträckan, mer grönska, parkeringsmöjligheter och bättre handelslägen längs gatan.

Hela Trädgårdsgatan-Alnängsgatan har på ett år byggts om till en stadsgata med parkeringsplatser, grönska och mer ytor för cykel och gång längs hela gatan. Gatan kommer framöver hantera samma mängd biltrafik som innan ombyggnaden, men utryckningsfordon får lättare att ta sig fram genom egna ytor som gör att de kan ta sig förbi även när…

Läs mer

Glanshammars torg kommer rustas upp

Glanshammars torg kommer att genomgå en upprustning med start tidigast våren 2018. Det finns två olika förslag där det ena är en upprustning av torget i dess nuvarande form och det andra är att göra om torget helt. Glanshammars torg är i dagsläget kantat av framförallt två verksamheter: ICA-handlaren och pizzeriaägaren som finns i anslutning…

Läs mer

Örebro kommun klättrar i nationell skolranking

Örebro kommun har förbättrat sin rankning i Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommun och klättrar från plats 143 till 82 - en förbättring med 61 placeringar jämfört med föregående års resultat.  Högre andel pedagogiskt utbildade lärare i skolan och fler elever i årskurs nio med godkända betyg är exempel på områden som gör att Örebro kommun stiger i rankningen.

   – Det är mycket glädjande. Vi jobbar fokuserat med vårt skolutvecklingsarbete och det är bra att vi stärker våra resultat på många viktiga områden. Det finns fortfarande mycket kvar att göra, men det är ett kvitto på att vi jobbar i rätt riktning, säger Jessica Ekerbring (S), kommunalråd med ansvar för Barn och utbildning….

Läs mer
facebook Twitter Email