Nyheter

Satsning för ökad trygghet och kvalitet

Programnämnd Barn och Utbildning beslutar om satsningar för ökad trygghet och kvalitet på våra förskolor och gymnasieskolor.

Totalt handlar det om en budgetökning på 7,0 miljoner kronor utifrån de ökade skatteintäkter som Kommunstyrelsen tidigare aviserat. Av de medel som riktas till förskolan fördelas 3,4 miljoner till kommunala förskolor och 1,6 miljoner kronor till de fristående. – Denna kvalitetsförstärkning på totalt 5,0 miljoner kronor gör vi för att kompensera förskolor i socioekonomiskt utsatta…

Läs mer

Utvecklingsportfölj ska hålla ihop den växande kommunen

Örebro kommun satsar på en utvecklingsportfölj för att bättre kunna samordna projekt kopplat till den växande kommunen. Det rör sig om 40 miljoner som tas från det överskott kommunen får vid försäljning av tomträtter.

Örebro kommun växer nu snabbare än tidigare och det ställer högre krav på kommunen att på ett smidigt sätt samordna många projekt på kort och lång sikt. För att hålla ihop arbetet med den växande kommunen föreslås kommunstyrelsen fatta beslut om en utvecklingsportfölj. I portföljen kommer det finnas 40 miljoner kronor som ska användas för…

Läs mer

Ny konstgräsplan i Latorp

Latorps IF kommer anlägga en konstgräsplan vid Björkvallen i Latorp. Föreningen befinner sig just nu i en uppåtgående trend och vill därför erbjuda en meningsfull, rolig och hälsosam sysselsättning för personer i Latorp, Tysslinge och Vintrosa.

Under de senaste två åren har Latorps IF planerat för att eventuellt kunna anlägga en konstgräsplan på Björkvallen. Under det sista året har planerna blivit klara och föreningen har jobbat med att lösa finansieringen. De har ansökt om en miljon kronor från Fritidsnämnden. – Latorp IF aktiverar idag 150 ungdomar och hoppas kunna utöka det…

Läs mer
facebook Twitter Email