Nyheter

Kapitaltillskott för att växla upp arbetet med Oslo-Stockholm

I dag beslutar kommunstyrelsen om att tillföra ytterligare medel till det samägda bolaget Oslo-Stockholm 2,55 AB. Anledningen är att bolaget under våren arbetat intensivt och framgångsrikt med att realisera planerna på en snabbare järnvägsförbindelse mellan de två nordiska huvudstäderna. Om stråket Oslo-Stockholm med en restid på strax under tre timmar förverkligas innebär det stora positiva effekter…

Läs mer

Ett steg närmare Vätternvattnet

Åtta kommuner i Örebro län går nu ihop för att bilda aktiebolaget för Vätternvattnet och Örebro kommun är en av dem. Dricksvattenförsörjningen är en utmaning för många kommuner i länet och därför har flera kommuner valt att ansluta sig till projektet Vätternvattnet. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och i dagsläget förser Svartån 120 000 örebroare…

Läs mer

Örebro utreder om fritidshus kan bli tillgängligt för fler

Kan Örebro kommun bidra till att fler i framtiden kan skaffa fritidshus? Det har Stadsbyggnadskontoret fått i uppdrag att utreda. I takt med att kraven på nybyggda hus höjts har det blivit allt svårare för låg- och medelinkomsttagare att skaffa fritidshus, på det sätt som varit möjligt för tidigare generationer. Många fritidshusområden i Örebro omvandlas…

Läs mer
facebook Twitter Email