Nyheter

Välfärdssatsningar före skattesänkningar om Socialdemokraterna får bestämma kommande år

Socialdemokraterna i Örebro går till val på välfärdssatsningar inom främst skola och äldreomsorg, satsningar som partiet ställer mot Moderaternas skattesänkningar. Bland annat lovar Socialdemokraterna 115 miljoner till skolutveckling för att höja skolresultaten och fler trygga boenden för äldre.  – Socialdemokraterna i Örebro går till val på välfärd före skattesänkningar. Det är vad örebroarna vill att vi…

Läs mer

Socialdemokraterna vill utveckla Hjälmaren som besöksmål

Örebro är en sjöstad. Inför valet 1994 gick Socialdemokraterna till val på att utveckla Oset som naturreservat, Moderaterna ville då bygga en motorled på samma plats. Socialdemokraterna vann det valet och sedan dess Oset blivit en av örebroarnas mest älskade platser. Under åren har även Rynningeviken och stråket mot småbåtshamnen utvecklats. Nu är det dags att ta nästa steg…

Läs mer

S – vi lovar att bygga fler bostäder som fler har råd att bo i

Örebro växer och allt fler vill leva och bo här. Företag utvecklas och mår bra i vår kommun, vi har fått fart på jobben och tusentals nya örebroare har fått en ny bostad att flytta in i. Örebro står starkare i dag än tidigare. Alla människor har rätt till en bra bostad och när örebroarna blir fler behöver Örebro kommun ta ansvar för att det byggs fler bostäder som fler har råd att bo i.

Örebro har gått före både när det gäller att anvisa mark till billigare bostäder och när det gäller arbetet för lägre kostnader i nyproduktion i det kommunala bostadsbolaget ÖBO. Vi har visat att även en kommun kan skapa förutsättningar för billigare bostäder. Nu lovar vi att ta nästa steg. – En bra tillväxt bygger inte bara på att skapa…

Läs mer
facebook Twitter Email