Nyheter

Konstnärlig utsmyckning i tunnlar

Kultur- och fritidsförvaltningen och Tekniska nämnden går ihop för att skapa konst i Örebros tunnlar. Syftet är att öka trivseln och tryggheten i det offentliga rummet. Två gång- och cykeltunnlar upplåts initialt till offentlig konst.

Kultur- och fritidsförvaltningen och Tekniska nämnden har inlett ett samarbete för att skapa konst i två gång-och cykeltunnlar i Örebro. Projektet innebär att offentlig konst blir tillgänglig för fler och som en trygghetsskapande åtgärd som gör att tunnlarna förhoppningsvis upplevs som mer upplysta. Genom att göra ungdomarna i närområdet delaktiga i utformningen av tunnlarna är…

Läs mer

Örebro kommun förändrar valfrihetssystemet inom omvårdnadstjänster Den styrande majoriteten i Örebro kommun föreslår att nuvarande valfrihetssystem för omvårdnadstjänster görs om. Nuvarande valfrihetssystem (LOV) för omvårdnadstjänster ersätts av ett system som bygger på leverantörer upphandlade enligt Lagen om upphandling (LOU). Sedan införandet av valfrihetssystemet (LOV) på omvårdnadstjänster har underskotten för kommunens hemvård ökat drastiskt. I höstas presenterades därför kommunledningen att en genomlysning av…

Läs mer

Mer resurser till förskolor med störst behov

Idag fattas beslut i Programnämnd Barn och utbildning om att förskolans resursfördelningsmodell även ska ta hänsyn till barns vistelsetid i förskolan samt barns olika socioekonomiska förutsättningar. För varje barn får förskolan en viss summa som beräknas utifrån flera olika faktorer. Från och med årsskiftet införs nya parametrar som tar hänsyn till barns vistelsetid i förskolan…

Läs mer
facebook Twitter Email