Nyheter

Hundratals nya bostäder i Örebro tack vare investeringsstödet

Tack vare återinförandet av investeringsstödet kan ytterligare drygt 500 billiga bostäder byggas i Örebro. - Det är lägenheter som står i startgroparna för att byggas och som fick pausas när stödet slopades i M och KD’s riksdagsbudget men nu när det återinförs kan planerna återigen fortsätta, vi behöver bostäder i Örebro som vanliga människor har råd att bo i, säger Ullis Sandberg (S) kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Det är glädjande för Örebro att investeringsstödet för byggande av hyresrätter som togs bort i M och KD’s riksdagsbudget nu återkommer berättar Ullis Sandberg (S) kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor. – Investeringsstödet som infördes av en regering ledd av socialdemokraterna är vårat viktigaste verktyg för att kunna bygga bostäder som människor har råd att bo…

Läs mer

Kraftfulla åtgärder för att minska effektiviseringarna på skolan

Det budgetbeslut som kommunfullmäktige fattade i höstas får orimliga konsekvenser när Programområde barn- och utbildning ska fatta beslut om hur pengar ska fördelas till skolan och förskolan. Därför kommer Kommunstyrelsen redan på nästa möte fatta beslut om att 30 nya miljoner kronor fördelas till skolområdet. – Jag vill vara tydlig att vi ska värna kärnuppdraget…

Läs mer

Fokus på kompetensförsörjning i Vuxams budget för 2019

I torsdags fattade Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (Vuxam) beslut om verksamhetsplan och budget för 2019. Nämnden har ansvar för bland annat vuxenutbildning, kommunala arbetsmarknadsinsatser samt försörjningsstöd och förfogar över drygt en halv miljard, 544 mkr, till insatser inom sitt ansvarsområde. Verksamhetsplanen för 2019 pekar ut riktningen för året och fokuserar främst på insatser som kan stärka…

Läs mer
facebook Twitter Email