Nyheter

Förslag till Socialdemokraternas kommunalråd i Örebro kommun

Socialdemokraterna i Örebro kommer vid sitt representantskapsmöte den 20 oktober att fatta beslut om vilka som kommer att vara partiets kommunalråd i Örebro kommun under de kommande fyra åren.

En enhällig valberedning föreslår mötet att välja: Björn Sundin, 44 år, till kommunalråd för programområdet Samhällsbyggnad. Ett område som Björn har lett som kommunalråd sedan 2011. Kenneth Nilsson, 38 år, till nytt kommunalråd för programområdet Barn och Utbildning. Vårt representantskap har tidigare utsett Lena Baastad till Socialdemokraternas kandidat till kommunstyrelsens ordförande i Örebro kommun och…

Läs mer

Satsningar på barn, familjer och skola i Varberga och Oxhagen

Mer tidiga insatser för de yngsta barnen och ökat stöd till familjerna i Varberga och Oxhagen. I morgon fattar kommunstyrelsen beslut om investeringar som syftar till att minska social och ekonomisk utsatthet och öka barnens måluppfyllelse i skolan. Satsningen riktar sig främst till barn i åldersgruppen 0-9 år. Inom ramen för satsningarna kommer ett tvärkompetensteam…

Läs mer

S är dubbelt så stora som näst största partiet i Örebro kommun

Det står klart att Socialdemokraterna vunnit kommunvalet i Örebro. Det preliminära resultatet vid klockan 23.00 ger (s) cirka 37 procent av rösterna. – Vi har fått fortsatt förtroende att leda Örebro kommun. Vi ska nu göra vårt bästa för att leva upp till det förtroende vi fått. Till veckan börjar arbetet med att bilda en…

Läs mer
facebook Twitter Email