Nyheter

Intensifierat arbete mot våld i nära relationer

I morgon bereder kommunstyrelsen ett beslut om att utöka verksamheten hos Centrum mot våld i nära relationer (CMV) med 1 kuratorstjänst. Samtidigt fårkommunledningskontoret i uppdrag att utreda hur arbetet mot våld i nära relationer kan intensifieras ytterligare, och få en tydligare plats i kommunen.

– Centrum mot Våld i nära relationer gör ett fantastisktarbete. De hjälper både dem som utsätts för våld, men erbjuder också stöd till dem vill sluta slå. Vi ser att verksamheten behöver förstärkas för att svara upp mot det behov som finns, säger Lena Baastad (S) kommunstyrelsensordförande. – Vi har lovat att prioritera kommunens kvinnofridsarbete.  Arbetsbelastningen…

Läs mer

Stopp för att placera pengar i olja

Örebro kommun har satt upp höga mål för sitt klimatarbete och för arbetet med mänskliga rättigheter. För att hela verksamheten ska gå i samma riktning förstärks nu kommunens etiska riktlinjer för hur kommunens kapital får placeras i aktier och värdepapper. – Poängen med detta är att vi ska vara konsekventa och trovärdiga i vår politik….

Läs mer

25 får jobb när bidragsberoendet minskar i Örebro

Behovet av försörjningsstöd i Örebro kommun fortsätter att minska. I samband med årets första delårsbokslut kommer Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (Vuxam) fatta beslut om att de pengar kommunen sparar på minskat bidragsberoende, ska läggas på att fler får jobb. Prognosen för 2014 pekar på att budgeten för försörjningsstöd gör ett överskott på 15 miljoner kronor. Den…

Läs mer
facebook Twitter Email