Nyheter

25 får jobb när bidragsberoendet minskar i Örebro

Behovet av försörjningsstöd i Örebro kommun fortsätter att minska. I samband med årets första delårsbokslut kommer Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (Vuxam) fatta beslut om att de pengar kommunen sparar på minskat bidragsberoende, ska läggas på att fler får jobb. Prognosen för 2014 pekar på att budgeten för försörjningsstöd gör ett överskott på 15 miljoner kronor. Den…

Läs mer
facebook Twitter Email