Aktuellt

Stopp för att placera pengar i olja

Örebro kommun har satt upp höga mål för sitt klimatarbete och för arbetet med mänskliga rättigheter. För att hela verksamheten ska gå i samma riktning förstärks nu kommunens etiska riktlinjer för hur kommunens kapital får placeras i aktier och värdepapper. – Poängen med detta är att vi ska vara konsekventa och trovärdiga i vår politik….

Läs mer

25 får jobb när bidragsberoendet minskar i Örebro

Behovet av försörjningsstöd i Örebro kommun fortsätter att minska. I samband med årets första delårsbokslut kommer Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (Vuxam) fatta beslut om att de pengar kommunen sparar på minskat bidragsberoende, ska läggas på att fler får jobb. Prognosen för 2014 pekar på att budgeten för försörjningsstöd gör ett överskott på 15 miljoner kronor. Den…

Läs mer

Axel Gisslén har lämnat oss

Det är med vemod och saknad som Socialdemokraterna i Örebro har tagit emot beskedet att Axel Gisslén har lämnat oss.

Axel Gisslén var, i ordens rätta mening, engagerad och kraftfull både som person och politiker. Alltid full av idéer, ett skarpsinne, ideologisk tydlighet och en förmåga att analysera svåra problem och tidsskeenden som ofta förbluffade. I en tid med växande ekonomiska klyftor och ojämlikhet kommer vi socialdemokrater i Örebro att sakna hans engagemang och oförtrutna…

Läs mer
facebook Twitter Email