Örebro utreder om fritidshus kan bli tillgängligt för fler

Kan Örebro kommun bidra till att fler i framtiden kan skaffa fritidshus? Det har Stadsbyggnadskontoret fått i uppdrag att utreda. I takt med att kraven på nybyggda hus höjts har det blivit allt svårare för låg- och medelinkomsttagare att skaffa fritidshus, på det sätt som varit möjligt för tidigare generationer. Många fritidshusområden i Örebro omvandlas…

Läs mer

Sjuksköterskesituationen för hemsjukvården löst

Sjuksköterskebemanningen i Örebro kommuns hemsjukvård har liksom tidigare år varit problematisk inför sommaren. I år har situationen i hemsjukvårdsenhet Nordost varit svårast att lösa. Den är nu löst och inför hösten har ett flertal nya sjuksköterskor rekryterats. All hemsjukvård i Örebro kommun drivs i kommunal regi. Hemsjukvården har således i uppgift att stötta patienter hos…

Läs mer

Örnsro Trästad ett steg närmare förverkligande

Detaljplanen för Örnsro trästad är nu ute på samråd och alla är välkomna att skicka in sina synpunkter. 2015 anordnades en arkitekttävling för hur Örnsro skulle kunna utvecklas till ett bostadsområde. Syftet med tävlingen var att skapa en arkitektoniskt spännande byggnation med hög kvalitet. Vinnare av arkitekttävlingen blev förslaget Örnsro Trästad.   Vinnare av arkitekttävlingen…

Läs mer
facebook Twitter Email