Vi bygger om!

De kommande veckorna uppdaterar vi hemsidan så att den blir tydligare och enklare inför valet. Vi hoppas därför på överseende inför att allt inte fungerar som det ska alla dagar!

Läs mer

Förstärkt nattbemanning på vård- och omsorgsboenden i Örebro kommun

Nu förstärker Örebro kommun nattbemanningen på vård- och omsorgsboendena i kommunen med 1,4 miljoner. Pengarna som tillsätts är en del i de 39 miljoner som satsas utifrån Örebro kommuns ökade skatteintäkter. – Det här är viktigt för ökad kvalitet och individens trygghet på våra boenden. Vi kommer att titta på frågan mer långsiktigt också men…

Läs mer

Satsning för ökad trygghet och kvalitet

Programnämnd Barn och Utbildning beslutar om satsningar för ökad trygghet och kvalitet på våra förskolor och gymnasieskolor.

Totalt handlar det om en budgetökning på 7,0 miljoner kronor utifrån de ökade skatteintäkter som Kommunstyrelsen tidigare aviserat. Av de medel som riktas till förskolan fördelas 3,4 miljoner till kommunala förskolor och 1,6 miljoner kronor till de fristående. – Denna kvalitetsförstärkning på totalt 5,0 miljoner kronor gör vi för att kompensera förskolor i socioekonomiskt utsatta…

Läs mer
facebook Twitter Email