750 hektar skyddad/restaurerad mark tack vare Örebro kommuns Naturplan

En utvärdering av arbetet med Örebro kommuns Naturplan visar att målet att skydda eller restaurera minst 500 hektar mark har uppnåtts. 750 hektar mark har skyddats eller restaurerats under åren 2014–2019. Dessutom har många åtgärder för att förbättra friluftslivet genomförts.

Örebro kommuns Naturplan visar kommunens mål och ambitioner för arbetet med naturvård och friluftsliv. För att värna den biologiska mångfalden och friluftslivet behövs en väl fungerande grön infrastruktur både i städerna och i landskapet. Naturplanen innehåller de åtgärder som kommunen ska genomföra för att förbättra naturvården och friluftslivet i kommunen. – Förlusten av biologisk mångfald…

Läs mer

Samarbete mellan Örebro kommun, ÖBO och E.ON för det nya bostadsområdet Tamarinden

Örebro kommun, Örebrobostäder och E.ON har upprättat ett samarbete med ambition att tillskapa ett unikt bostadsområde: Tamarinden, Sörbyängen. Tamarinden kan bli Sveriges första bostadsområde som producerar, lagrar och delar energi mellan fastigheterna.

Inför planerad markanvisning i november har Örebro kommun, Örebrobostäder och E.ON upprättat ett samarbete med ambition att tillskapa ett unikt bostadsområde. Området kallas Tamarinden, Sörbyängen och ligger precis intill Ica Maxi vid universitetsområdet i Örebro. De tre parterna samarbetar nu för att hitta nya lösningar för att skapa smarta städer och minska beroendet av fossila…

Läs mer

Så blir nya Askenäshemmet i Odensbacken

Sedan länge har Askenäshemmet i Odensbacken varit i behov av renovering. Programnämnd social välfärd har nu satt ner foten och beslutade på sitt sammanträde att ett helt nytt och modernt vård- och omsorgsboende med 36 platser ska byggas där det gamla nu står. Nya Askenäshemmet ska bli modernt, naturnära och trivsamt.

– Det känns roligt att äntligen kunna ta ett beslut för att inleda arbetet med att bygga ett nytt Askenäs. Det här har varit en fråga som har tagit alldeles för lång tid, men nu finns en förstudie på ett modernt vård- och omsorgsboende som när det står klart om fyra år kommer lyfta hela Odensbacken. Hela Örebro måste…

Läs mer
facebook Twitter Email