S – vi lovar att bygga fler bostäder som fler har råd att bo i

Örebro växer och allt fler vill leva och bo här. Företag utvecklas och mår bra i vår kommun, vi har fått fart på jobben och tusentals nya örebroare har fått en ny bostad att flytta in i. Örebro står starkare i dag än tidigare. Alla människor har rätt till en bra bostad och när örebroarna blir fler behöver Örebro kommun ta ansvar för att det byggs fler bostäder som fler har råd att bo i.

Örebro har gått före både när det gäller att anvisa mark till billigare bostäder och när det gäller arbetet för lägre kostnader i nyproduktion i det kommunala bostadsbolaget ÖBO. Vi har visat att även en kommun kan skapa förutsättningar för billigare bostäder. Nu lovar vi att ta nästa steg. – En bra tillväxt bygger inte bara på att skapa…

Läs mer

Regeringssatsning ger miljoner till Örebro för att minska segregationen och öka jämlikheten

Regeringen har idag presenterat en långsiktig strategi mot segregation samt hur fördelningen av de medel som regeringen avsatt till arbetet kommer se ut. Örebro är en av 32 kommuner som under en tioårsperiod kommer kunna ansöka om medel till insatser för att minska segregationen och öka jämlikheten.

För 2018 kommer Örebro att kunna ansöka om 13,4 miljoner kronor och beloppet kommer öka väsentligt kommande år fram till 2027. Då antalet kommuner som kommer ha möjlighet att ansöka om medlen kan komma att revideras är siffrorna fortfarande preliminära men rör sig idag om 43 miljoner för 2019 och 71 miljoner årligen under perioden…

Läs mer

Vi ska bekämpa den psykiska ohälsan hos barn och unga

Vi socialdemokrater kommer aldrig acceptera en utveckling där barn och ungas psykiska ohälsa ökar. Därför lovar Socialdemokraterna nationellt att införa screening av barn och ungas psykiska hälsa i skolan, att korta väntetiderna till den psykiatriska vården och att det ska finnas möjlighet till snabbt stöd i mobilen. Vi socialdemokrater lovar att vi ska bli bättre på samverkan mellan sjukvården i Region Örebro län och elevhälsan vid skolorna. Vi måste ge barnen bättre förutsättningar till god vård och ett bra mående.

Just nu pågår en översyn och stora förändringar av den psykiatriska vården i Region Örebro län. Regionfullmäktige har gett uppdrag och avsatt pengar till de psykosociala team som nu byggs upp för att patienterna ska kunna få bättre stöd och hjälp vid vårdcentralerna. Ett mobilt psykiatriskt team är på väg att startas för att kunna…

Läs mer
facebook Twitter Email