Ny förskola i Brickebacken ersätter förskolan Hopprepet

På onsdag fattar Programnämnd Barn och utbildning beslut om att bygga en ny förskola för att ersätta Hopprepets uttjänta lokaler. Förskolan planeras att stå färdig hösten 2018 och ha plats för 90 barn. Förskolan Hopprepets lokaler i Brickebacken har uppnått sin tekniska livslängd och behöver därför rivas, och helt nya lokaler ska byggas. Förskolan kommer…

Läs mer

Klart med 4,7 miljoner kronor till forskning och fysisk aktivitet i skolan

På onsdag klubbas ytterligare satsningar på skolutveckling inom ramen för ”Topp 25 2025” i Örebro kommun. Totalt handlar det om beslut värda 4,7 miljoner kronor som fattas på Programnämnd barn och utbildning. – Det händer mycket i Örebro kommun när det gäller skolutveckling. Det fattas beslut om stora forskningsinsatser i samarbete med universitetet och två…

Läs mer

CV-området blir ny stadsdel i Örebro

Örebro växer och för att säkerställa att alla ska få plats så utvecklar vi nya stadsdelar. CV-området, som idag är ett industriområde kommer att utvecklas till en levande stadsdel med bostäder, grönområden och arbetsplatser. Örebro kommun har nu tagit fram ett planprogram för att idén ska bli verklighet.

CV-området är ett industriområde som är centralt placerat i Örebro och de äldsta delarna har använts i över 100 år. Örebro kommun har tillsammans med Jernhusen som äger industriområdet tagit fram ett planprogram för hur man ska kunna utveckla det kulturhistoriska industriområdet. Jernhusen vill utveckla området långsiktigt och i flera etapper fram till 2040. –…

Läs mer
facebook Twitter Email