Kommunstyrelsen beslutar om ökat anslag till OpenART

Idag fattar kommunstyrelsen beslut om ökad satsning på OpenART. Satsningen innebär att det tidigare anslaget ökar med 2 miljoner kronor årligen och ska bidra till att säkerställa OpenART: s höga kvalitet.

OpenART har sedan starten 2008 etablerat sig som den största offent­liga konst­bi­en­nalen i Skan­di­na­vien med konst­närer från hela världen. Inom biennalen ryms OpenART Kids, OpenART Academy, guidade visningar och speci­ella natt­liga visningar, samt särskilda somma­re­ve­ne­mang. Under OpenART, som genomförs vart annat år, är nästan alla akti­vi­teter kost­nads­fria. – Att flytta ut konsten till där människor…

Läs mer

Programnämnd samhällsbyggnad satsar på tryggare miljöer, kultur och fritid

Idag fattar programnämnd samhällsbyggnad beslut om hur de ökade skatteintäkterna ska fördelas. Satsningarna omfattar goda och trygga miljöer i befintliga bostadsområden och satsningar på barn och unga inom kultur och fritid.

Programnämnd samhällsbyggnad förväntas idag fatta beslut om vad de ökade skatteintäkterna i kommunen ska användas till. Örebro kommun har under de senaste åren växt mycket och snabbt och därför har resurserna lagts på att få fram nya bostadsområden. Nu stärker vi upp förvaltningen med nya resurser för att skapa goda och trygga miljöer i befintliga…

Läs mer

Topp 25 2025: satsningar på matematik och läslyftet

Programnämnd barn och utbildning beslutade på onsdagen om nya satsningar på matematik, digitalisering och läsupplevelse.

Fyra skolor i Örebro kommun har beviljats medel för att höja resultaten i skolan. De olika satsningarna ska syfta till att öka resultaten i matematik, höja pedagogernas digitala kompetens, främja litteraturläsning i gymnasieskolan och öka medvetenheten om motorikens påverkan på inlärning. Satsningarna finansieras inom arbetet med ”Skolutveckling tillsammans – Topp 25 2025”. -Det är bra…

Läs mer
facebook Twitter Email