Visar alla poster med taggen:Trygghet

Långsiktiga åtgärder för Örebro kommuns ekonomi

För att balansera kommunens ekonomi mellan satsningar på välfärd och tillväxt presenterar kommunledningen flera långsiktiga åtgärder. - Vi blir fler barn och äldre samtidigt som färre är i arbetsför ålder vilket kommer att prägla vår ekonomi under lång tid framöver. Därför måste vi fortsätta att kavla upp ärmarna och göra prioriteringar som säkerställer nödvändiga satsningar. För att säkra välfärden måste Örebro vara en attraktiv kommun med tillväxt och en inflyttning av arbetande medborgare, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Örebro.

 Den demografiska situationen ger ökade kostnader inom välfärden. Fler behöver gå i skolan och ta del av äldreomsorgen vilket innebär stora investeringar. – Det här är kostnader som faller direkt på kommunerna. Medan statens ekonomi stärkts de senaste åren, läggs allt mer ansvar på Sveriges kommuner för att bygga välfärd och säkra tillväxten, säger Kenneth Nilsson (S), kommunstyrelsens ordförande…

Läs mer

Programnämnd samhällsbyggnad satsar på tryggare miljöer, kultur och fritid

Idag fattar programnämnd samhällsbyggnad beslut om hur de ökade skatteintäkterna ska fördelas. Satsningarna omfattar goda och trygga miljöer i befintliga bostadsområden och satsningar på barn och unga inom kultur och fritid.

Programnämnd samhällsbyggnad förväntas idag fatta beslut om vad de ökade skatteintäkterna i kommunen ska användas till. Örebro kommun har under de senaste åren växt mycket och snabbt och därför har resurserna lagts på att få fram nya bostadsområden. Nu stärker vi upp förvaltningen med nya resurser för att skapa goda och trygga miljöer i befintliga…

Läs mer
facebook Twitter Email