Valprogram: Framåt Tillsammans Örebro

Socialdemokraterna i Örebro gick till val på välfärd och trygghet före stora skattesänkningar. Vi hade fem vallöften om hur vi ska skapa mer trygghet för våra alla i Örebro kommun, hur fler elever ska nå målen i skolan och hur vi ska skapa en stad och kommun som människor vill studera, jobba, leva och bo i.

Socialdemokraterna i Örebros 5 vallöften

Kunskaperna i Örebros skolor ska öka med fler lärare och Sveriges bästa skollokaler.

Örebros skollokaler ska hålla högsta klass senast 2025 och arbetet med att avlasta rektorer, lärare och förskollärare ska fortsätta. Örebro ska erbjuda en likvärdig utbildning i framkant – lärare som arbetar för ökad kunskap och studiero går före skattesänkningar.

 • Fler elever ska nå målen i skolan och Örebro ska erbjuda en likvärdig utbildning i framkant.
 • Minska den psykiska ohälsan och öka tryggheten i skolan för trygga barn och elever som mår bra lär sig mer.
 • Fortsätta att rusta och renovera samt bygga ut förskolan och skolan.
 • Anställa fler vuxna inom förskolan och skolan och förbättra villkoren för personalen.

 

Alla har rätt till en bra ålderdom. Ta krafttag mot ensamhet och otrygghet.

En omsorg som går att lita på, där vi tar krafttag mot ensamheten och investerar i mer personal och fler boenden för äldre.

 • Du ska inte behöva vara orolig över att få en bostad när du behöver den.
 • Vi ska bryta människors ofrivilliga ensamhet.
 • Omsorgen du får ska gå att lita på – kvalitet går före vinstjakt och skattesänkningar.
 • Personalens kunskaper och erfarenheter ska tas till vara för att göra äldreomsorgen bättre. Då blir vården bättre!

 

Hela Örebro ska bli tryggare för alla.

Otryggheten ska stoppas. Den öppna droghandeln och brottsligheten måste bort från vår gator och torg. Bra skolgång, fler vuxna i ungdomarnas vardag och ett nära samarbete med polisen är vägen framåt.

 • Fler vuxna som skapar trygghet och sätter gränser i ungdomars vardag.
 • Örebro kommun ska ta krafttag mot kriminalitet och drogförsäljning på våra gator och torg.
 • Vår kommun ska vara till för alla. Hela Örebro ska vara tryggt och attraktivt.
 • Örebros skolor och förskolor ska vara trygga för alla elever och personal.

 

Genom ett starkt näringsliv och fler som jobbar kan vi utveckla välfärden.

När Örebro växer så skapas tusentals nya jobb och arbetslösheten minskar, det är förutsättningen för fortsatta investeringar i välfärden. Örebro ska fortsätta ligga i framkant i utvecklingen och bygga bostäder som fler har råd att bo i.

 • Alla som kan jobba ska jobba.
 • Ett växande näringsliv bygger Örebro starkt.
 • Bra bostäder i livets alla skeden skapar förutsättningar för tillväxt och livskvalitet.
 • Örebro kommun ska gå före i klimatomställningen.

Örebro ska bli ännu mer attraktivt och utvecklingen ska komma hela kommunen till del.

I Örebro ska man kunna leva ett rikt liv och utvecklingen ska komma hela kommunen till del. Genom en aktiv fritid, ett varierat kulturliv och fler platser för möten gör vi Örebro attraktivt både för boende och besökare.

 • En attraktiv kommun för både örebroare och besökare.
 • Ett levande city.
 • En aktiv fritid och fler platser för möten.
 • Örebros utveckling ska komma alla till del.
 • Ett Örebro där alla behövs och kan delta.

 

Läs hela valprogrammet>>

facebook Twitter Email