Majoritetens politiska plattform

Örebro kommun växer och utvecklas, i stad och på landsbygd. Näringslivsklimatet har under de senaste åren förbättrats och arbetslösheten har sjunkit. Många nya bostäder har byggts, vilket gör att fler människor kan bo, arbeta och förverkliga sina drömmar i vår kommun. Det är sammantaget en positiv utveckling som ska understödjas även för framtiden. För att detta ska lyckas krävs en kommunledning som är trygg med vad den ska göra och som söker samarbeten.

I Plattformen för det politiska arbete som Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna ska driva 2019-2022 finns en aktiv politik inom kommunens verksamhet, i samverkan med det civila samhället och näringslivet. Det är dock viktigt att inskärpa att några utmaningar är viktigare än andra för att skapa förutsättningar för att klara en god samhällsutveckling.

Skolan

Skolan är Örebro kommuns viktigaste prioritet. Alla barn i vår kommun ska kunna förverkliga sina drömmar, oavsett bakgrund. Den resan börjar i skolan.

Ekonomin

Välfärdens finansiering är långsiktigt utmanande. Den ekonomiska politiken ska i Örebro kommun handla om att skapa förutsättningar för att intäkterna ökar, då fler och fler örebroare jobbar. Men kommunens verksamhet ska också i alla sina delar klara sin budget.

Sysselsättning till alla

Välfärden och den hållbara tillväxten är varandras förutsättningar. Örebro kommun är mer attraktiv när välfärden fungerar på bästa sätt, attraktiviteten i sin tur leder till att arbetstillfällen och nya möjligheter skapas i kommunen.

Klyftorna

Klyftor i samhället beror på flera saker. Att leva i stad eller på landsbygd ger olika förutsättningar. Ekonomiska förutsättningar påverkar, särskilt barn. Utbildningsbakgrund i familjen riskerar att ärvas över generationer. En humanistisk människosyn ska alltid prägla hur kommunen tar sig an sina uppgifter och utmaningar. Det innebär mer konkret att det förebyggande arbetet måste vara starkt och att kampen mot kriminalitet och droger ska prioriteras.

Välfärdens utbyggnad

När Örebro växer, ökar behoven i välfärden. Örebro kommun ska arbeta aktivt för att ha en långsiktig planering för att klara de ökade behoven. Samverkan kommer krävas inom kommunen, men också med näringslivet och det civila samhället. Örebro kommunkoncern kommer att vara den största aktören för att bygga ut välfärden.

Tro på framtiden

Örebro måste fortsätta våga att testa nya metoder, ta hjälp av andra och visa mod. Örebro kommun måste skapa förutsättningar för lokala initiativ för nya arbetstillfällen och bostäder samt för att entreprenörer av olika slag väljer vår kommun före andra alternativ. Det innebär att kommunens förhållningssätt till omvärlden ska vara öppet och inlyssnande.

Läs plattformen i sin helhet>>

facebook Twitter Email