Fullmäktige och nämnder

Våra medlemmar är de som för vår politik framåt. I egenskap av förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommunala nämnder och i kommunala styrelser ser de till att fortsätta föra Örebro framåt. Nedan kan du läsa mer om våra företrädare:

Kommunfullmäktige

Agneta Blom, kommunfullmäktiges ordförande
Jan Zetterqvist, kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande
Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens ordförande
Ullis Sandberg, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad
Jessica Ekerbring, kommunalråd med ansvar för barn- och utbildning

Björn Sundin, ledamot
Torgny Larsson, ledamot
Linda Smedberg, ledamot
Yusuf Abdow, ledamot
Fisun Yavas, ledamot
Jennie Nises, ledamot
Camilla Andersson, ledamot
Per Lilja, ledamot
Marie Brorson, ledamot
Ameer Sacheet, ledamot
John Johansson, ledamot
Susann Wallin, ledamot
Allan Armaghan, ledamot
Carina Toro Hartman, ledamot
Ida Eklund, ledamot
Frederick Axewill, ledamot
Inger Carlsson, ledamot
Hanna Altukaynak, ledamot
Eva Eriksson, ledamot
Roger Andersson, ledamot

Programområde Barn och utbildning

Programnämnd barn och utbildning

Jessica Ekerbring, ordförande
Carina Oskarsson, ledamot
Ewa Andersson, ledamot
Linda Smedberg, ledamot
Roger Andersson, ledamot

Förskolenämnden

Ewa Andersson, 1:e vice ordförande
Kenneth Hallén, ledamot
Gunilla Muhr, ledamot
Ulf Mattson, ledamot
Evy Brännström, ledamot

Grundskolenämnden

Linda Smedberg, ordförande
Husein Hoso, ledamot
Inger Blückert, ledamot
Jacob Höglund, ledamot
Tony Holstensson, ledamot

Gymnasienämnden

Carina Oskarsson, 1:e vice ordförande
Sheneh Armaghan, ledamot
Inger Murstam, ledamot
Roger Andersson, ledamot
Thony Mossberg, ledamot

Programområde Samhällsbyggnad

Programnämnd samhällsbyggnad

Ullis Sandberg, ordförande
Carina Toro Hartman, ledamot
Jonas Håård, ledamot
Hanna Altukaynak, ledamot
Per Lilja, ledamot

Byggnadsnämnden

Carina Toro Hartman, ordförande
Leif Landén, ledamot
Siv Lord, ledamot
Kemal Hoso, ledamot
Elona Malm, ledamot

Fritidsnämnden

Jonas Håård, ordförande
Ingela Hallbom, ledamot
Thomas Börjesson, ledamot
Irene Tydén, ledamot
Per-Ove Karlsson, ledamot
Per-Åke Sundkvist, ledamot

Kulturnämnden

Linda Palmbrandt, 1:e vice ordförande
Hanna Altunkaynak, ledamot
Sigbritt Sundin, ledamot
Johan Bergh, ledamot
Björn Hagel, ledamot

Miljönämnden

Per Lilja, ordförande
Gunilla Neogard, ledamot
Berit Hallén ledamot
Gösta Eriksson, ledamot
Linda Linder, ledamot

Tekniska nämnden

Ida Eklund, 1:e vice ordförande
Håkan Schultz, ledamot
Lisa Lilja, ledamot
Eva Järliden, ledamot
Nils-Erik Pettersson, ledamot
Margaretha Gunhamre, ledamot

Programområde Social välfärd

Programnämnd Social välfärd

John Johansson, 1:e vice ordförande
Fisun Yavas , ledamot
Marie Brorsson, ledamot
Eva Eriksson, ledamot
Gun Carlestam Lewin, ledamot
Pell Uno Larsson, ledamot

Nämnden för funktionshindrade

Fisun Yavas, 1:e vice ordförande
Marie Georgson, ledamot
Pia Rehnberg, ledamot
Dennis Jensen, ledamot
Bodil Svensson, ledamot
Jan-Eric Borneblad Norman, ledamot

Socialnämnd väster

Eva Eriksson, ordförande
Evariste Nkurikiye, ledamot
Inger Larsson, ledamot
Lars-Göran Hallenius, ledamot

Socialnämnd öster

John Johansson, ordförande
Carola Johansson, ledamot
Kjell Henriksson, ledamot
Britten Uhlin, ledamot

Vård- och omsorg öster

Gun Carlestam Lewin, 1:e vice ordförande
Lindha Gustavsson Wetterberg, ledamot
Hans Lindström, ledamot
Margareta Nylén Pellrud, ledamot
Mujo Hoso, ledamot

Vård- och omsorg väster

Maria Brorson, ordförande
Pell Uno Larsson, ledamot
Margareta Jansson, ledamot
Mayson Murad, ledamot
Frederick Axewill, ledamot

Överförmyndarnämnden

Elvy Wennerström, ordförande

Nämnder utanför programområdena

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Elmar Jehle, 1e vice ordförande
Antti Ahtiainen, ledamot
Pernilla Göransson-Lindqvist, ledamot
Tomas Sandberg, ledamot
Gun Wilén, ledamot
Karl-Bertil Persson, ledamot


Valnämnden

Karl-Gustav Granberg, ordförande
Eva Ströman, ledamot

Landsbygdsnämnden

Anna Hedström, 1e vice ordförande
Karl-Gustav Granberg, ledamot
Inger Carlsson, ledamot
Per Arne Strömberg, ledamot
Anita Touronen, ledamot

facebook Twitter Email