Fullmäktige och nämnder

Våra medlemmar är de som för vår politik framåt. I egenskap av förtroendevalda i kommunfullmäktige, kommunala nämnder och i kommunala styrelser ser de till att fortsätta föra Örebro framåt. Nedan kan du läsa mer om våra företrädare:

Kommunfullmäktige

Agneta Blom, kommunfullmäktiges ordförande
Jan Zetterqvist, kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande
Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens ordförande
Ullis Sandberg, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad
John Johansson, kommunalråd med ansvar för social välfärd

Kemal Hoso, ledamot
Linda Smedberg, ledamot
Jonas Håård, ledamot
Gun Carlestam Lewin, ledamot
Per Lilja, ledamot
Ida Eklund, ledamot
Ameer Sachet, ledamot
Fisun Yavas, ledamot
Carl Henrik Nordström, ledamot
Eva Eriksson, ledamot
Kent Wallén, ledamot
Marie Brorson, ledamot
Mårten Karlsson, ledamot
Carina Toro Hartman, ledamot
Johan Gynnhammar, ledamot

Programområde Barn och utbildning

Programnämnd barn och utbildning

Jessica Ekerbring, 1:e vice ordförande
Kent Wallén, ledamot
Linda Smedberg, ledamot
Kenneth Hallén, ledamot
Susann Wallin, ledamot

Förskolenämnden

Kenneth Hallén, 1:e vice ordförande
Gunilla Muhr, ledamot
Ulf Mattson, ledamot
Inger Carlsson, ledamot
Viktor Tullgren, ledamot
Elin Brorson, ledamot

Grundskolenämnden

Linda Smedberg, ordförande
Husein Hoso, ledamot
Inger Blückert, ledamot
Abdikhadar Mohamed Ahmed, ledamot
Madelene Spinord, ledamot
Yahya Hussein Hidig, ledamot

Gymnasienämnden

Kent Wallén, 1:e vice ordförande
Inger Murstam, ledamot
Roger Andersson, ledamot
Lisbeth Estrada Perez, ledamot
Thony Mossberg, ledamot

Programområde Samhällsbyggnad

Programnämnd samhällsbyggnad

Ullis Sandberg, ordförande
Kemal Hoso, ledamot
Marie Brorson, ledamot
Per Lilja, ledamot
Ida Eklund, ledamot

Byggnadsnämnden

Kemal Hoso, 1:e vice ordförande
Siv Lord, ledamot
Gösta Eriksson, ledamot
Madelene Vikström, ledamot
Nisvet Okanovic, ledamot

Fritidsnämnden

Marie Brorson, ordförande
Hanna Altunkaynak, ledamot
Jeanette Derkaspar, ledamot
Pär-Åke Sundkvist, ledamot
Ingela Hallblom, ledamot
Elmar Jehle, ledamot

Kulturnämnden

Linda Palmbrandt, 1:e vice ordförande
Mirsad Omerbasic, ledamot
Lena Ryö, ledamot
Henry Pettersson, ledamot
Jennan Hannah, ledamot

Miljönämnden

Per Lilja, ordförande
Gunilla Neogard, ledamot
Arne Bergqvist, ledamot
Linda Linder, ledamot
Christer Karlsson, ledamot
Berit Hallén, ledamot

Tekniska nämnden

Ida Eklund, 1:e vice ordförande
Lars-Arne Sellén, ledamot
Lisa Lilja, ledamot
Henrik Asplund, ledamot
Margaretha Gunhamre, ledamot
Marie Wirde, ledamot

Programområde Social välfärd

Programnämnd Social välfärd

John Johansson, ordförande
Fisun Yavas , ledamot
Frederick Axewill, ledamot
Jenny Thor, ledamot
Pell Uno Larsson, ledamot
Carina Toro Hartman, ledamot

Funktionsstödsnämnden

Frederick Axewill, 1:e vice ordförande
Pia Rehnberg, ledamot
Jan-Eric Borneblad Norman, ledamot
Tania Cifuentes Valdés, ledamot
Kemal Jelecak, ledamot
Kerstin Persson, ledamot

Hemvårdsnämnden 

Fisun Yavas, ordförande
Mats Bengtsson, ledamot
Margareta Jansson, ledamot
André Schwenk, ledamot
Eva Eriksson, ledamot

Socialnämnden

Carina Toro Hartman, ordförande
Lars-Göran Hallenius, ledamot
Carola Johansson, ledamot
Johan Gynnhammar, ledamot
Evariste Nkurikiye, ledamot

Vårdboendenämnden

Jenny Thor, 1:e vice ordförande
Jonathan Östling, ledamot
Susanne Andersson, ledamot
Pell Uno Larsson, ledamot
Ronnie Vilén, ledamot

Överförmyndarnämnden

Elvy Wennerström, ordförande

Nämnder utanför programområdena

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Jessica Ekerbring, ordförande
Antti Ahtiainen, ledamot
Erika Svanström, ledamot
Karl-Bertil Persson, ledamot
Gun Wilén, ledamot
Tomas Sandberg, ledamot


Valnämnden

Karl-Gustav Granberg, ordförande

Landsbygdsnämnden

Anna Hedström, 1e vice ordförande
Karl-Gustav Granberg, ledamot
Susann Wallin, ledamot
Björn Ramstedt, ledamot
Inger Carlsson, ledamot

facebook Twitter Email