John Johansson (S), ordförande i Programnämnd social välfärd.

John Johansson

Hej!

Jag heter John Johansson och är sedan 2019 kommunalråd med ansvar för social välfärd och socialt förebyggande arbete. Att vara ordförande i Programnämnd Social välfärd och i Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete innebär att jag har det övergripande ansvaret för socialtjänsten, vård och omsorg samt stöd och service för människor med funktionsnedsättning, och det socialt förebyggande arbetet, exempelvis det brottsförebyggande arbetet.

Örebro kommun ska vara en trygg plats för alla människor i livets olika skeden. De fyra viktigaste punkterna de närmsta åren för att möjliggöra det är att: skapa fler trygga boenden, att ta krafttag mot den ofrivilliga ensamheten bland våra äldre, att få en ekonomi i balans och att fortsätta arbetet med att stärka de brottsförebyggande arbetet.

Vår övergripande vision är att Örebro kommuns äldre ska få åldras på sina egna villkor och få en så bra hemvård som det är möjligt att få.

Namn: John Johansson
Ålder: 37
Född: Köping
Flyttade till Örebro: 2002
Familj: Fru och två barn
Fritidsintressen: Att umgås med familjen, titta på film och läsa böcker.

Presskontakt: 

Tel: 019-21 40 05
E-post: john.johansson@orebro.se

Här hittar du min blogg på NA.se>>

facebook Twitter Email