Ullis Sandberg

Hej!

Jag heter Ullis Sandberg och är sedan 2017 kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad. Att vara ordförande i Programnämnd Samhällsbyggnad innebär att jag har det övergripande ansvaret för bland annat miljö-och klimatfrågor, bostadsbyggande, kultur och fritid.

Vi har en stark befolkningsökning i Örebro kommun. Det innebär att vi inte bara har passerat 150 000 invånare, det innebär också att vi vart femte år blir ungefär 10 000 till. Därför måste vårt framgångsrika bostadsbyggande fortsätta för att undvika att vi hamnar i trångboddhet, att Örebros utveckling avstannar eller bostadskostnaderna ökar. En stor del i det är att skapa lägre hyra i nyproducerade bostäder.

En fråga som styr mitt arbete är: hur bygger vi den framtida staden så att vi människor – unga som gamla, kvinnor som män – mår bra och kan leva meningsfulla liv? Det ställer stora krav på ett rikt idrotts- och föreningsliv, ett omfattande kulturutbud, bra kommunikationsmöjligheter och evenemang som skapar samhörighet hos örebroarna.

För att Örebro kommuns utvecklingen äger vi tillsammans.

Namn: Ullis Sandberg
Ålder: 46
Född: Örebro
Familj: Två barn
Fritidsintressen: Att umgås med familjen, busa med hunden, gå på konserter och läsa böcker.

Presskontakt:

Tel: 019-21 40 04
E-post: ullis.sandberg@orebro.se

Maja Gullberg, politisk sekreterare
019-21 40 08

Här hittar du min blogg på NA.se>>

facebook Twitter Email