Region Örebro län

I Region Örebro län representeras Socialdemokraterna i Örebro dels av ett antal ledamöter i fullmäktige, nämnder och bolag samt av två regionråd. 

Irén Lejegren, regionråd med ansvar för region tillväxt

Karin Sundin, hälso- och sjukvårdsråd

Politiska sekreterare:

Matilda Grebestam
matilda.grebestam@regionorebrolan.se

Läs mer om regionråden>>

facebook Twitter Email