Region Örebro län

I Region Örebro län representeras Socialdemokraterna i Örebro dels av ett antal ledamöter i fullmäktige, nämnder och bolag samt av två regionråd. Läs mer om regionråden nedan: 

Irén Lejegren, regionråd
Karin Sundin, regionråd

 

Politiska sekreterare:

John Johansson
E-mail: john.johansson@regionorebrolan.se

 

facebook Twitter Email