Region Örebro län

I Region Örebro län representeras Socialdemokraterna i Örebro dels av ett antal ledamöter i fullmäktige, nämnder och bolag samt av två regionråd. Läs mer om regionråden nedan: 

Irén Lejegren, regionråd

Karin Sundin, regionråd

Politiska sekreterare:

Johan Gynhammar
E-mail: johan.gynnhammar@regionorebrolan.se

 

facebook Twitter Email